English - Romanian phrasebook, English-Romanian dictionary: A

Saturday, February 13, 2010

Letter A English-Romanian dictionary section of the phrasebook. Romanian-English dictionary letters: A, B-C, D-E, F-H, I-K, L-M, N-P, R-S, T-Z. Other chapters in the book: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19a lot -- o mulţime (da)
able -- capabil, a fi în stare de
about -- de jur împrejur, cam, approximativ
above -- deasupra
absent -- absent
accept -- a accepta
accident -- accident
account -- socoteală
accountant -- contabil
ache -- durere, a durea
acquaint -- a şti, a informa
acquaintance -- cunoştinţă
across -- dincolo, încrucişat, peste, vizavi
act -- faptă, document; a acţiona
action -- acţiune, faptă
actually -- de fapt, chiar
add -- a adăuga
additional -- suplimentar
address -- adresă; a adresa
adjust -- a aranja
advantage -- avantaj
advertisement -- reclamă
advertise -- a face reclamă
advice -- sfat
advise -- a sfătui, a da sfat
afraid -- înfricoşat, a se teme de
after -- după
afternoon -- după amiază
afterwards -- după aceea
again -- din nou, iară
against -- împotrivă
agency -- agenţie
agree -- a fi de acord
aid -- ajutor; a ajuta
air -- aer
air-conditioning -- aer condiţionat
air force -- aviaţie militară
air letter -- scrisoare par avion
airline -- linie aeriană
airport -- aeroport
aisle -- interval, coridor
album -- album
alien -- străin
alive -- în viaţă, activ
all -- tot, toate
almost -- aproape
alone -- singur
aloud -- zgomotos (cu voce), tare
already -- deja
although -- deşi, cu toate că
always -- întotdeauna
ambulance -- salvare
american -- american
among -- printre
amount -- cantitate, sumă
amusement -- distracţie, amuzament
and -- şi
angry -- supărat
animal -- animal
announcement -- anunt
another -- altul/alta
answer -- răspuns
anxious -- îngrijorat
any -- ceva, niste, oricare, cît de cît
anybody -- oricine, cineva, nimeni
anywhere -- undeva, nicăiere
apartment -- apartament
apologize -- a cere scuză, a se scuza
appear -- a apărea
appetite -- poftă (de mîncare)
apple -- măr
apply -- a face cerere
appointment -- întîlnire, dată (a fixa o...)
appreciate -- a aprecia
approval -- aprobare
approve -- a aproba
april -- aprilie
architect -- arhitect
area -- regiune
arm -- brat
armchair -- fotoliu
army -- armată
around -- peste tot, în jur
arrest -- arestare, a aresta
arrival -- sosire
arrive -- a sosi
arthritis -- artrită
as -- ca, la fel de...
ask -- a întreba
asparagus -- sparanghel
assembly -- adunare, întrunire
assignment -- sarcină
assistant -- asistent
asthma -- astmă
athletic field -- teren de atletism
attack -- atac, a ataca
attain -- a obţine
attempt -- încercare, a încerca
attend -- a îngriji, a frecventa
attention -- atenţie
attic -- mansardă
August -- august
aunt -- mătuşe
authority -- autoritate
automatic -- automatic
auto mechanic -- mecanic auto
automobile -- automobil
autumn -- toamnă
awake -- treaz, a (se) trezi/deştepta
aware -- conştient de...
away -- la distanţă, departe, încolo

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP