English - Romanian phrasebook, chapter 18: Jobs / Servicii

Monday, February 01, 2010

Chapter 18 of the English - Romanian phrasebook. Other chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.UNIT 18 - JOBS

UNITATEA 18 - SERVICII


I am looking for a job.
Caut un serviciu.

I am out of work.
N'am serviciu.

I do not have a job.
Nu am un serviciu.

I am applying for a job.
Doresc să fac cerere pentru serviciu.

Can you help me to find a job?
Poţi să mă ajuţi să găsesc un serviciu?

I am going to a job interview. Can you go with me?
Ma duc la un interviu pentru serviciu. Poţi să mergi cu mine?

Will this organization help me find a job?
Această organizaţie mă va ajuta să găsesc un serviciu?

What was your occupation before you came to the U.S.?
--I was a government official.
--I was in the military.
--I was a student.
--I was a...(profession).
--I worked for...(name of organization).
Care a fost ocupaţia dumitale înainte de a veni în SUA?
--Am fost un reprezentant oficial guvernamental.
--Am fost în armată.
--Am fost un student.
--Am fost...(profesia).
--Am lucrat la...(numele organizaţiei).

How long did you work at that job?
--I worked at that job for six years.
Cît timp ai lucrat în acel loc?
--Am lucrat şase ani.

How much does this job pay?
Care este salariul?

What are the working hours?
Care sînt orele de lucru?

Do you get paid every week or every other week?
Eşti plătit în fiecare săptîmînă sau din două în două săptămîni?

Beside the salary, are there any benefits included with the job?
Pe lîngă salariu, mai există şi beneficii suplimentare?

What about sick leave and vacation time?
Salariaţii bneficiază de zile libere sau concediu?

What about pay raises and advancement?
Se dau măriri de salariu; există posibilităţi de avansare?

Who will be my direct supervisor?
Cine va fi şeful meu direct?

When can you let me know?
Cînd poţi să-mi aduci la cunoştinţă?

I would like a little time to think about it.
Îmi trebuie un scurt răgaz de gîndire.

When do I have to let you know?
Cînd trebuie să-ţi dau răspunsul?

Is this a full-time or a part-time job?
Este o normă întreagă sau numai jumătata de normă?


Occupations and jobs -- Ocupaţii şi servicii

accountant -- contabil
architect -- arhitect
auto mechanic -- mecanic auto
babysitter -- îngrijitor de copii
baker -- brutar
barber -- frizer
bartender -- barman
blacksmith -- fierar
bookbinder -- legător de cărţi
bookkeeper -- contabil
bricklayer -- zidar
butcher -- măcelar
cabinet maker -- tîmplar de mobilă
carpenter -- tîmplar
cashier -- casier
chauffeur -- şofer
chemist -- chimist
clerk -- vînzător
clerk-typist -- funcţionar / dactilograf
cook -- bucătar
deliveryman -- distribuitor
dentist -- dentist
dietician -- dietetician
draftsman -- proiectant
dressmaker -- croitor
doctor -- doctor
economist -- economist
electrician -- electrician
engineer -- inginer
foreman -- maistru
farmer --fermier
farmhand -- agricultor / ajutorul fermierului
fashion model -- model
hairdresser -- coafor
housekeeper -- intendent, administrator, guvernantă menajera, gospodină
interpreter -- translator
janitor -- om de serviciu
journalist -- ziarist
lathe operator - strungar
laundryman -- spălător de rufe
lawyer -- avocat
locksmith -- fierar
machinist -- mişinist
maid -- femei în casă
mechanic -- mecanic
miner -- miner
mover -- persoane care te ajută la mutat
night watchman -- paznic
newspaper -- băiat care distribuie ziarul
nurse -- infirmieră
(telephone) operator -- operator telefonist
optician -- optician
painter -- zugrav
pharmacist -- farmacist
photographer -- fotograf
physicist -- fizician
plumber -- instalator (apă canal)
printer -- tipograf
professor -- profesor
radio technician -- tehnician radio
researcher -- cercetător
restaurant manager -- director de restaurant
scientist -- om de ştiinţă
supervisor -- şef de serviciu
shipping clerk -- funcţionar la serviciul livrări expediţii
stock clerk -- funcţionar responsabil cu stocurile
tailor -- croitor
teacher -- învăţător, profesor
translator -- traducător
typist -- dactilografă
TV repairman -- reparator de televiziune
truck driver -- şofer de camion
upholsterer -- tapiţer
waiter -- chelner
waitress -- chelnăriţă
watchmaker -- ceasornicar
welder -- sudor
yardman -- lucrător la căile ferate

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP