English - Romanian phrasebook, chapter 13: Conveying information / Comunicînd informaţii

Wednesday, January 27, 2010

Chapter 13 of the English - Romanian phrasebook. Other chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.UNIT 13 - CONVEYING INFORMATION

UNITATEA 13 - COMUNICÎND INFORMAŢII


The telephone:
Excuse me. Is there a public telephone near here?
La telefon:
Vă rog, există un telefon public prin apropriere?

May I use your phone?
--Please do.
Pot să folosesc telefonul dumitale?
--Te rog, foloseşte-l (cu plăcere).

What is your telephone number?
--My telephone number is 362-7089.
Care este numărul tău de telefon?
--Numărul meu de telefon este 362-7089.

What is the area code?
--The area code is 202.
Care este codul/prefixul regiunii?
--Codul regiunii/prefixul este 202.

What is the telephone number there?
Care este numărul de telefon acolo?

Do you have his telephone number?
Ai numărel lui de telefon?

(Referring to a telephone directory:)
Excuse me. I have trouble finding the telephone number of a friend in here. Could you help me?
(Referitor la o carte de telefoane:)
Am probleme cu găsirea numărului de telefon al prientenului meu de aici. Poţi, te rog, să mă ajuţi.

Hello. I would like to speak to Mr. Smith, please.
"Alo". Asi dori să vorbesc cu Dl. Smith. / Vă rog, pot vorbi cu D. Smith.

Please tell him that Mr. Anderson called. Thank you.
Te rog să-i spui că Dl. Anderson l-a chemat la telefon. Mulţumesc.

Please ask him to call me at 362-4981.
Te rog să-i spui să mă cheme la numarul 362-4981.

Is this your home phone number?
Acesta este numărul tău de telefon?

(To a telephone operator:)
Operator, I am looking for the number of Mr. Ion Petrescu.
(Către telefonistă:)
Care este numărul de telefon al Dl. Ion Petrescu.

His family name is Petrescu, spelled P-E-T-R-E-S-C-U. His given name is Ion, spelled I-O-N.
Numele lui de familie este Petrescu, scris P-E-T-R-E-S-C-U. Prenumele lui este Ion, scris I-O-N.

Operator, I would like to make a long distance call to Philadelphia, Pennsylvania.
Doresc o convorbire telefonica interurbană cu Philadelphia, statul Pennsylvania.

The person I am calling is ___.
Persoana pe care o chem la telefon se numeşte ___.

His number is ___.
Numărul său de telefon este ___.

My name is ___.
Numele meu este ___. / Mă numesc ___.

This is a person-to-person call.
Doresc o convorbire directă cu...

This is a station-to-station call.
Aceasta convorbire este de la număr la număr.

This is a collect call.
Această convorbire telefonica este cu taxă inversa.


I'm sorry...I think I've got the wrong number.
Scuzaţi...Cred că am format un număr greşit.

I'm sorry...There's no one here by that name. I think you've got the wrong number.
Îmi pare rău. Nu este nimeni aici cu acest nume. Cred că aţi greşit numărul.

The line is busy.
Este ocupat. / Sună ocupat.

No one answered.
Nimeni nu a răspuns.

The Western Union Office:
Oficiul telegrafic (Western Union)

Where is the nearest Western Union office?
Unde este cel mai apropiat oficiu al companiei Western Union?

I would like to send a telegram to ___, please.
Doresc să trimit o telegramă către ___, vă rog.

I would like to send a telegram to ___ by the least expensive way possible.
Doresc să trimit o telegramă spre ___ cît mai ieftin posibil.

What is the minimum charge?
Care este preţul minim?

This is the text of the telegram.
Acesta este textul telegramei.

How much would I have to pay?
Cît ar trebui să plătesc? / Cît ar costa?

How long will it take to get there?
Cît timp ia ca să ajungă acolo?

The post office:
Oficiul poştal:

Is there a post office near here?
Există prin apropiere un oficiu poştal?

Where is the nearest post office?
Unde este cel mai apropiat oficiu poştal?

How much postage does this letter need, please?
Cîte timbre poştale trebuie să pun pe această scrisoare, vă rog?

I would like to send this letter by Special Delivery.
Doresc să expediez această scrisoare expres / prin cursă specială.

I would like to send this by Registered Mail.
Doresc să trimit aceasta scrisoare recomandată / cu valoare declarată.

I would like to send this packet to ___.
Doresc să expediez acest pachet la ___.

I would like to have five air mail letters.
Doresc să cumpăr cinci scrisori par avion.

I would like to have a book of 20-cent stamps, please.
Doresc un carneţel cu timbre de 20 cenţi, vă rog.

Do I need more postage on this letter?
Este nevoie de mai multe timbre pentru această scrisoare?

I would like to buy a money order for fifty dollars, please.
Doresc să trimit un mandat poştal de cincizeci de dolari, vă rog.

How much does it cost by regular mail / airmail?
Cît costă o scrisoare simplă / par avion?

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP