Etymology of the names Rudolph, Rudy, and the day Friday

Saturday, March 28, 2009


Frigg var i den norrøne mytologien Odins andre og mest fornemme kone og gudinne for ekteskap, barnefødsler, hjem og familie. Bildet viser Frigg som spinner skyene, malt av John Charles Dollman (1851-1934)


A bit of etymology på norsk here:

Både Rudi og Rudolf er tyske namneformer som tilsvarer norrønt Rolf = hróðr (ros) + ulfr (ulv).
Both Rudy and Rudolph are German name forms that correspond to the Old Norse hróðr (German form Rolf, corresponds to Norwegian ros, means praise) and ulfr (wolf).
Fredag har i norrønt ei rekke varianter (friggjardagr, freyju-, frjá-, fra-, frea-, fre-, freia-, freigia-, freo-, fri-, fræ-), der forleddet gjengir gudinnenamna Frigg (Odins hustru) og Freyja. Til grunn ligger det latinske dies Veneris (fr. vendredi), kjærlighetsgudinnen Venus' dag. Hos de sørlige germanerfolk ble Venus' dag til Friggs dag; til norrønt ble navnet lånt fra vestgermansk. I katolsk tid i Norge var fredag fastedag, og i Island ble fostudagr innført som navn etter tiltak av kirken (nå föstudagur, lite brukt er frjádagur).
Friday has a series of variations in Old Norse (friggjardagr, freyju-, frjá-, fra-, frea-, fre-, freia-, freigia-, freo-, fri-, fræ-), rendering the names of the goddess Frigg (Odin's wife) and Freyja. From this is based the Latin dies Veneris (fr. vendredi), the day of Venus, the goddess of love. For the southern Germanic people Venus' day was Frigg's day; the Old Norse name was borrowed from West German. During Catholic times in Norway Friday was a day of fasting, and in Iceland fostudagr was brought in through the efforts of the church (now föstudagur, seldom used is frjádagur).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP