Uzbekistan aims for foreign investment / Özbekistan, yabancı yatırım hedefliyor

Tuesday, December 02, 2008Source: cumhuriyet.com.tr (Turkish)Özbekistan, yabancı yatırım hedefliyor
Uzbekistan aims for foreign investment

Özbekistan Dışekonomik İlişkiler, Yatırım ve Ticaret Bakanlığı yetkilisi Cemalettin Umurzakov, basına yaptığı açıklamada, Özbekistan'ın 2009- 2012 yılları arasında petrol-gaz sektörüne 20 milyar dolara kadar yabancı yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti.
Cemalettin Umurzakov, an official for the Uzbekistan Foreign Relations, Investment and Trade Ministry said in a statement to the press that Uzbekistan was aiming for a foreign investment from 2009 to 2012 of up to 20 billion dollars in the oil and gas sector.
Taşkent- Özbekistan Dışekonomik İlişkiler, Yatırım ve Ticaret Bakanlığı yetkilisi Cemalettin Umurzakov, basına yaptığı açıklamada Özbekneftgaz verilerine göre, ülkedeki petrol-gaz sektöründe gerçekleştirilmesi öngörülen projeler çerçevesinde, 2009-2012 yıllarında 15-20 milyar dolarlık yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.
Tashkent - Cemalettin Umurzakov, an official for the Uzbekistan Foreign Relations, Investment and Trade Ministry said in a statement to the press that according to data from Uzbekneftgaz, they would need 15 - 20 billion dollars of investment from 2009 to 2012 in order to carry out the projects envisioned in the oil and gas sector in the country.
Umurzakov, yılın 10 ayında ülkedeki petrol-gaz sektörüne 700 milyon dolarlık yabancı yatırım yapıldığını hatırlatarak, 2009 yılında ise petrol-gaz sektörüne hükümet tarafından onaylanan Devlet Yatırım Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek 14 proje kapsamında 971 milyon doları doğrudan yabancı yatırım olmak üzere toplam 1,1 milyar dolarlık yatırım yapılmasının hedeflendiğini belirtti.
Umurzakov said that 700 million dollars had been invested in the country in the oil and gas sector in ten months this year, and that in the 14 projects to be carried out by the State Investment Program approved by the government for the oil and gas sector in 2009 with direct foreign investment of $971 million they were aiming for a total of $1.1 billion in investment.
Umurzakov, ayrıca ülkenin petrol-gaz sektöründeki yatırımların büyük bir kısmının jeolojik arama-keşif ve petrol-gaz sanayisinin geliştirilmesi sektörlerine yönlendirilmesinin öngörüldüğünü kaydederek, bu çerçevede yakın yıllarda petrol işleme sanayinin geliştirilmesi için 3 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığını ifade etti.
Umurzakov also said that a large part of the investments in the country's oil and gas sector is expected to be steered towards geological exploration and discovery, and that here was planned a $3 billion investment in the upcoming few years to develop the oil processing industry.
Toplam 207 petrol-gaz ocaklarının tespit edildiği Özbekistan'da, bu petrol-gaz ocaklarının büyük bir kısmı kullanılırken, 58'i kullanılmaya hazırlanıyor, 35'i araştırılıyor ve 9 petrol-gaz ocağı ise dondurulmuş bulunuyor.
In Uzbekistan, with 207 identified oil-gas pits, a large part of these oil-gas pits are being used, 58 are being prepared for use, 35 are being investigated and 9 oil-gas pits are frozen over.
2007 yılında ülkede yüzde 8,4 düşüşle 4,928 milyon ton petrol, yüzde 3,9 artışla 65 milyar 189 milyon metreküp doğal gaz üretilirken, 2005 yılı itibarıyla ülkedeki doğal gaz rezervleri 5,903 trilyon metreküp, petrol rezervleri ise 817,7 milyon ton düzeyinde belirlendi.
In 2007, 4.928 million tons of oil were produced for a fall of 8.4 percent, and 65.189 billion cubic metres of natural gas were produced for an increase of 3.9 percent. As of 2005 the natural gas reserves in the country are 5.903 trillion cubic metres, and it has oil reserves of 817.7 million tons.

28 Kasım 2008
28 November 2008

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP