Dobruja in Romania begins radio broadcasts in Turkish and Tatar / Dobruca’nın ilk Türkçe radyosu test yayınına başladı

Wednesday, December 03, 2008

Constanţa, where the first broadcasts can be heard.

Source: zaman.ro (Turkish)
Dobruca’nın ilk Türkçe radyosu test yayınına başladı
First Turkish radio test broadcasts begin in Dobruja
Dobruca bölgesindeki soydaşların sesi soluğu olacak ilk Türkçe –Tatarca yayını yapacak radyosu ‘Radyo T’ 104.4 frekansından test yayınına başladı.
The first Turkish and Tatar test broadcasts in the region of Dobruja, to be the voice of ethnic Turks in the region, have begun on "Radio T" with a frequency of 104.4.

Romanya Radyo Televizyon Kurumu (CNA)’dan alınan frekans izniyle faaliyete giren ‘Radyo T’nin stüdyo merkezi, Romanya Türk –Tatar Birliklerinin bulunduğu binada yer alıyor.
The "Radio T" studio centre has begun operations with frequency permission obtained by the National Audiovisual Council of Romania (CNA), and is located in a building with Romanian Turk - Tatar Associations.
“Dobruca bölgesinde yeni bir ses” sloganı ile test yayınına başlayan radyonun genel müdürlüğünü Romanya Türk Demokrat Birliği (UDTR) genel sekreteri İbrahim Ervin yapıyor.
The test broadcasts have begun with the slogan "A new voice in the Dobruja region", and the general manager is Ibrahim Ervin, the general secretary of the Democratic Turkish Union from Romania (Uniunea Democrată Turcă din România, UDTR).
Her gün sabah saat 5.00–14.00 saatleri arasında Türkçe’nin yanısıra Tatarca ve Romence’de programlar yayınlamayı planladıklarını söyleyen İbrahim Ervin, ‘Radyo T’ ile ilgili şu bilgileri verdi: “Radyomuz, Romanya’daki Türk–Tatar birliklerinin yanısıra Müftülüğün ortak girişimi ile kuruldu. Bu nedenle radyonun yönetiminde 3 kuruluştan da temsilciler yer alıyor. Benim için Radyo T çok büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda da bir onur. Radyo T Dobruca’daki müslüman toplumunun, Türk ve Tatar soydaşların hizmetinde olacaktır. Programlar, soydaşlarımıza yönelik ve yaşadığımız ülke toplumuna Türklerin örf ve adetlerini, kültürlerini tanıtma doğrultusunda yayınlar hedefliyoruz.”
Ibraham Ervin says that they plan to broadcast programs every day from 5:00 am to 2:00 pm, in Turkish along with Tatar and Romanian, and also gave the following information on Radio T: "Our radio was set up with the aid of Turkish - Tatar associations along with that of Muftis (a type of Islamic scholar). Because of this there are representatives from three organizations in the radio administration. For me Radio T is a large responsibility as well as an honour at the same time. Radio T will serve Muslim society as well as ethnic Turks and Tatars in the region. In our programs we're aiming for broadcasts for our people as well as those that introduce Turkish customs and cultures.
Dobruca bölgesinin farklı kültür ve azınlıkların yüzyıllardır dostça ve kardeşçe birarada yaşadıklarını, birbirlerine saygı gösterdiklerini belirten Ervin Radyo T’nin amacının bu dostluğu sürdürmek ve daha da geliştirmek olduğunu söyledi.
Ervin said that different cultures and minorities have lived with each other in a friendly and fraternal fashion and have respected each other for centuries, and that Radio T's goal is to continue and further develop this friendship.
“Programlarımızda Türk kültürü ve medeniyeti, müzik, eğlence programları, Türkçe dersleri gibi sürpriz çalışmalarımız da var.” diyen Ervin, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile yayınlar konusunda işbirliği yapacaklarını sözlerine ekledi.
"In our programs we're also going to have surprise activities such as programs on Turkish culture and civilization, music and entertainment, as well as Turkish language lessons.
Radyo’da gönüllü 4 kişi görev yapıyor. İlk etapta Köstence’den dinlenecek radyo önümüzdeki dönemlerde bütün Dobruca bölgesine de hitap etmeyi planlıyor. Radyo T’nin normal yayınları ise iki ay içerisinde başlayacak.
Four volunteers will work in the radio station. During the first stage it will be heard from Constanţa, with plans to speak to the whole of Dobruja in the coming periods.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP