Unemployment increases in Iran / İran'da işsizlik artıyor

Tuesday, November 25, 2008


Source: haberturk.com (Turkish)


İran'da işsizlik artıyor
Unemployment increases in Iran

İran'da yılın ilk çeyreğinde tek haneye düşen işsizlik oranı yeniden çift rakama yükseldi.
The unemployment rate in Iran, which fell to single digits in the first quarter of the year, once again increased to double digits.

24.11.2008 15:41
İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, yılın ilk üç ayında yüzde 9,6'ya kadar düşen işsizlik oranı Kasım ayı itibariyle yüzde 10,5'e yükseldi. Potansiyel iş gücünün yüzde 10'unun işsiz olduğu ülkede, mevcut işsizlerin yüzde 15,6'sını üniversite mezunları oluşturuyor. Gerekli tedbirler alınmazsa, ülkede gittikçe artan üniversite mezunu işsiz sayısının daha da artacağı uyarısında bulunuldu. Geçen yılki istatistiklere göre 2,5 milyon işsizin olduğu ülkede, çoğunluğu Afganistanlı 2 milyondan fazla kaçak işçi bulunuyor. 72 milyonluk İran'da nüfusun üçte ikisini 30 yaşın altındakiler oluşturuyor. İran'da yılda yaklaşık 750 bin kişinin iş gücü pazarına dahil olduğu belirtildi.
According to data from the Centre of Statistics, the unemployment rate, which had fallen to 9.6% in the first three months of the years, has increased to 10.5% as of November. 10% of the potential workforce is unemployed in the country, and 15.6% of the existing unemployment is made up of university graduates. There are warnings that if the necessary steps are not taken, the increasing unemployment in the country among university graduates will continue to increase. According to statistics from last year the country has 2.5 million unemployed, the majority of which are over 2 million Afghan illegal workers. In Iran with its population of 72 million, one in three is under the age of 30. In Iran 750,000 people make their way into the workforce every year.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP