Turkish Foreign Minister Ali Babacan in Tajikistan / Babacan Tacikistan'da

Sunday, November 30, 2008

Source: trt.net.tr (Turkish)


Babacan Tacikistan'da
Turkish Foreign Minister Ali Babacan in Tajikistan
Görüşmelerde, Tacikistan ile ikili ilişkiler, Rusya, Afganistan ve İran ele alındı.
The talks dealt with bilateral relations between Turkey and Tajikistan, Russia, Afghanistan and Iran.

27.11.2008 14:53:21
Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Tacikistan'da temaslarda bulunuyor.
Foreign Minister Ali Babacan is holding talks in Tajikistan.
Tacikistan'da Dışişleri Bakanı Hamrahan Zarifi ile görüşen Babacan, Devlet Başkanı İmamali Rahman tarafından da kabul edildi.
Babacan met with Tajikistan's Foreign Minister Hamrohon Zarifi, and was also received by State Minister Emomalii Rahmon (Эмомалии Раҳмон).
Dışişleri Bakanı Babacan, görüşmenin ardından Tacikistan Milli Üniversitesi'nde öğrencilere hitap etti.
After the meetings, Babacan addressed students at Tajikistan National University.
Görüşmelerde Türk tarafı, Rusya'nın bölgedeki önemine de dikkat çekti ve Moskova'nın Türkiye'nin bölgede önemli partneri olduğuna vurgu yaptı.
In the meetings the Turkish side pointed out the importance of Russia in the region, and emphasized that Moscow was an important partner in the region.
Afganistan konusu da görüşmelerde gündeme geldi.
The issue of Afghanistan also made its way into the meetings.
Ali Babacan ve mevkidaşı Zarifi, Afganistan'da önemli olanın, askeri tedbirlerden çok halkın kazanılması olduğunda fikirbirliğine vardı.
Ali Babacan and his counterpart Zarifi agreed that winning over large numbers of people in Afghanistan was more important than military measures.
Görüşmelerde, Türkiye'nin İran'a yönelik izolasyon politikalarına katılmadığı ve Tahran'ın uluslararası camia içine çekilerek sorunların aile içinde çözülmesi gerektiği ifade edildi.
In the talks he said that Turkey would not participate in policies of isolation towards Iran and that there was a need to pull Tehran towards the international community to solve the issues within.
Bu arada, nükleer teknolojiyi tüm ülkelerin kullanma hakkının olduğu, ancak bunun barışçı amaçlarla yapılması gerektiği de vurgulandı.
Meanwhile, it was also stressed that all countries had the right to use nuclear technology, but that it needed to be used for peaceful purposes.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP