Turkey to play a larger role in 2025 / "Türkiye 2025'te daha büyük rol oynayacak"

Saturday, November 22, 2008

Levent financial district in Istanbul.

Source: turkish.cri.cn (Turkish)

"Türkiye 2025'te daha büyük rol oynayacak"
"Turkey to play a larger role in 2025"

(GMT+08:00) 2008-11-21 21:25:50 cri

ABD'de istihbarat kuruluşlarını bir araya getiren Ulusal İstihbarat Konseyi'nin 2025 yılına ilişkin küresel beklentiler raporunda Türkiye'nin gelecek 15-20 yılda, ekonomik büyümesi, canlı orta sınıfı ve jeostratejik konumuyla Orta Doğu'da ve uluslararası alanda daha büyük bir rol oynamasının beklendiği belirtildi.
In a report compiled by the National Intelligence Council from intelligence organizations in the United States on global expectations for the year 2025, in the next 15 to 20 years Turkey is expected to play a larger role in the Middle East and international areas with economic expansion, a strong middle class and geostrategic location.
İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından bugün (21 Kasım) yayımlanan raporda, ABD'nin küresel etkisinin zamanla azalacağı, Çin'in ve Hindistan'in ise güçleneceği dile getirildi. "Küresel Eğilimler" raporunda Türkiye'nin de, İran ve Endonezya ile birlikte siyasi ve ekonomik gücünü arttıracağı öngörüsünde bulunuldu.
In the report today (21 November) by the English broadcast organization BBC, the US's global influence will decrease with time, and China's and India's will strengthen. In the "Global Trends" report Turkey along with Iran and Indonesia are expected to increase their political and economic power.
Raporda Türkiye-AB ilişkilerine değinilirken " Türkiye'nin AB'ye üyeliği meselesi, şu an ile 2025 arasında, Avrupa'nın dışa odaklanmasının testi olacak " ifadesine yer verildi:
The report touches on Turkey-US relations, saying "The issue of Turkey's membership in the EU will be a test between now and 2025 of Europe's focus on the outside."
2025'te yeni "ekonomi kaplanlarının" ortaya çıkabileceğini anlatan raporda Türkiye'nin, eğitimli iş gücü ve yatırıma elverişli ortamıyla bu ülkelerden biri haline gelmeye aday olduğu kaydedildi.
In the report explaining the possible new "economic tigers" in 2025, it says that with Turkey's educated workforce and investment-suitable environment it is a candidate to be one of these countries.

2 comments:

Anonymous said...

TURKISTAN

Anonymous said...

TURKISTAN

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP