Citaji da Anthony de Mello en Ido / Anthony de Mello quotes in Ido

Friday, November 21, 2008


Here are a few quotes from Anthony de Mello that I've translated into Ido.

Ka tu savas quo esas eterna vivo? Tu pensas ke to esas vivo konstanta. Ma tua teologisti dicus a tu ke to esas fola, nam lo konstanta tamen duras inter tempo; ol esas tempo qua duras konstante. Ma lo eterna signifikas sen-tempa - nula tempo. La mento dil homi ne povas komprenar to. La mento di homi povas komprenar e denar tempo. Lo eterna esas super nia kompreno. Malgre to, la mistiki dicas a ni ke lo eterna esas nun. Ka to ne esas bona novajo? Ol esas nun. Homi esas tan distresigita kande me dicas a li ke li obliviez sua pasinto. Li esas fola! Nur abandonez ol! Kande tu askoltas "Repentez pro tua pasinta," parkomprenez ke ol esas granda distrakto religiala de vekado. Vekeskez! To esas la signifiko di repento. Ne "plorez pro tua peki.": Vekeskez! komprenez, haltez la omna plorado. Komprenez! Vekeskez!


Spiritualeso signifikas vekado. La maxim multi homi, quankam li ne ton intelektas, esas dormanta. Li naskas dormante, vivas dormante, mariajas dormante, li naskigas pueri dormante, li mortas dormante sen ulfoye vekar. Li nultempe komprenas la amindeso e la beleso di ica kozo quan ni nomigas la existo homala. Tu savas, omna mistiki — katolika, kristana, ne-kristana, irge quale li kredas — esas unanima pri un kozo: ke omno esas bona, es bona. Quankam omno esas kaoso, omno esas bona. Stranja paradoxo, certe. Ma tragediale, la maxim multa homo nultempe povas vidar ke omno esas bona pro ke li esas dormanta. Li vivas en inkubo.


La suno e sua lumo, la oceano e la ondo, la kantisto e sua kanto — ne un. Nek du.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP