Trade volume between Iran and the United States increasing / İran'la ABD arasında ticaret hacmi artıyor

Thursday, October 09, 2008


By a wee bit anyway.

Source: stargazete.com (Turkish)


İran'la ABD arasında ticaret hacmi artıyor
Trade volume between Iran and the United States increasing
8 Ekim 2008 Çarşamba, 09:52 DÜNYA
8 October 2008 Wednesday, 09:52 WORLD

İran ve ABD arasındaki ticaret hacminin yılın ilk yedi ayında 166,6 milyon dolara ulaştığı bildirildi.
The trade volume between Iran and the United States has reached $166.6 million in the first seven months of the year.
İran medyasının ABD resmi kaynaklarına dayanarak verdiği haberlere göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi, Ocak-Ağustos döneminde ABD lehine artarak 166,6 milyon dolara ulaştı.
According to news from the Iranian media based on official sources from the United States, the trade volume between the two countries has increased in favour of the United States in the period from January to August, reaching $166.6 million.
ABD'nin İran'a ihracatı 2007'nin ilk yedi ayında 47,6 milyon dolar iken, bu rakam 2008'in aynı döneminde 100,3 milyon dolara yükseldi.
Exports from the United States to Iran were $47.6 million in the first seven months of 2007, increasing to $100.3 million in the same period in 2008.
ABD'nin İran'dan ithalatı ise aynı süreler içinde 112,4 milyon dolardan 66,3 milyon dolara düştü.
Imports to the United States from Iran fell from $112.4 million to $66.3 million in the same period.
İki ülke arasında yaklaşık 30 yıldır doğrudan diplomatik ilişki bulunmamasına ve ABD'nin İran'a uyguladığı sıkı ambargolara rağmen ticaret, düşük miktarlarda da olsa devam ediyor.
In spite of the lack of diplomatic relations and the tight US embargo towards Iran over the past 30 years or so, trade continues in small amounts.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP