New natural gas reserves in Turkmenistan / Türkmenistan'da Yeni Doğal Gaz Rezervi

Sunday, October 19, 2008
Source: voanews.com (Turkish)

Türkmenistan'da Yeni Doğal Gaz Rezervi
New natural gas reserves in Turkmenistan

17/10/2008


Bir araştırmaya göre, Türkmenistan’daki bir doğal gaz yatağı dünyanın en büyük rezervlerinden biri.
According to a study, the natural gas reserves in Turkmenistan are some of the largest in the world.
Bir İngiliz petrol danışmanlık şirketinin araştırmasına göre, söz konusu alan 4 ila 14 trilyon metreküp doğal gaza sahip ve yılda 70 milyar metre küp üretim yapabilecek.
According to a study by a British oil consulting agency, the field contains between 4 and 14 trillion cubic metres of natural gas and could produce 70 million cubic metres of gas per year.
Türkmenistan şu anda yılda 50 milyar metreküplük ihracat yapıyor.
Turkmenistan currently exports 50 billion cubic metres of gas annually.
Rapor, Türkmenistan’ın Rusya, Çin ve İran‘a ihracat taahütlerini yerine getiremeyeceği yolundaki kaygıları gideriyor.
The report does away with anxieties that Turkmenistan would not be able to carry out an exporting contract to Russia, China and Iran.
Türkmenistan’dan Rusya ve Çin’e inşa edilmekte olan yeni boru hatlarının birkaç yıl içinde tamamlanması bekleniyor.
The new pipelines under construction from Turkmenistan to Russia and China are expected to be completed in a few years.
Amerika ile Avrupa Birliği, Rusya’nın enerji alanındaki kontrolüne son vermek üzere, Kafkaslar üzerinden Avrupa’ya boru hattı döşenmesi konusunda Türkmenistan’ı ikna etmeye çalışıyor.
The United States and European Union are working to convince Turkmenistan to furnish a pipeline to Europe through the Caucasus in order to put an end to Russia's control in the energy sector.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP