Iranian oil exports reach $20 billion for the first time / İran'da petrol dışı ihracat 20 milyar $ oldu

Monday, October 13, 2008

From Wikipedia: Tehran is the hub of the country's communication and transport network. The city has numerous large museums, art centers, palace complexes and cultural centers and host 45% of Iran's industries.


Source: cnnturk.com (Turkish)


İran'da petrol dışı ihracat 20 milyar $ oldu
Oil exports in Iran reach $20 billion

İran'da petrol dışı yıllık ihracat ilk kez 20 milyar dolara ulaştı.
Yearly oil exports in Iran have reached 20 billion dollars for the first time.
Tehran Times gazetesi, son bir yıldaki petrol dışı ihracatın ilk kez 20 milyar dolara ulaştığını ve bunun İran için bir rekor olduğunu yazdı.
The Tehran Times journal wrote that the oil exports abroad in the past year reached 20 billion dollars for the first time and that this was a new record for Iran.
Haberde, Ticareti Geliştirme Kurumu'nun bu vesileyle 20 Ekim'deki "İhracat Günü"nde kutlama yapacağı belirtildi.
The news says that as a result of this the Trade Development Association would celebrate the 20th of October as "Export Day".
İhracattaki artışın, 4'üncü Sosyo-Ekonomik Kalkınma Planı'nın son üç yılda başarılı bir şekilde uygulanmasının bir sonucu olduğu ifade edildi. İran'ın 2007'deki toplam ihracatının 83 milyar dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.
The increase in exports was stated to be a result of the 4th Social-Economic Progress Plan's successful implementation in the last three years. Iran's total exports in 2007 were 83 billion dollars.
BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararlarına ilaveten ABD ve AB ülkelerinin de bir çok alanda ambargo uyguladığı İran, dünya pazarına ürün ihraç etmede sorunlarla karşılaşıyor.
The United States and EU nations have carried out a number of embargoes on Iran in addition to the UN Security Council's decisions on sanctions, and Iran has run into problems in exporting products to the world market.
İran'ın ihracatının büyük bir bölümünü petrol ve petrol ürünleri oluşturuyor.
Oil and oil products form a large part of Iran's exports.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP