Deepening of relations between Iran and Armenia / İran-Ermenistan İlişkileri Derinleşiyor

Saturday, October 04, 2008


Source: turktime.com (Turkish)
3 October 2008

Don't forget that Georgia's another country that Armenia can rely on as a gateway to the rest of the world.

İran-Ermenistan İlişkileri Derinleşiyor
Relations between Iran and Armenia deepening

Ermeni Cumhurbaşkanı Sarkisyan, birkaç yıl içinde önemli projelere imza atacaklarını, bunların önemli bir bölümünü iran'la gerçekleştireceklerini duyurdu.
Armenian president Sargsyan announced that he would sign a number of important projects within a few years, and that they would carry out an important part of these with Iran.
Ermenistan Parlamentosu'ndaki konuşmasında Sarkisyan, "Bu tür projeler, hem stratejik problemlerin ve hem de işsizliğin çözümüne büyük katkılar sağlayacaktır. İran-Ermeni doğalgaz boru hattı da uyumlu çalışma ve kendine güvenin sonucu oluşan cesaretli bir adımdır." diye konuştu.
Sargsyan spoke in the Armenian Parliament, saying that "These types of projects will provide a large contribution to the solving of both strategic problems as well as unemployment. The Iranian-Armenian natural gas pipeline is an amicable work and a brave step in creating self-confidence."
Önümüzdeki birkaç yıl içinde üç büyük projeye başlanacağının da altını çizen Sarkisyan şunları söyledi: "Bunlardan birincisi yeni bir nükleer enerji santrali. İkincisi İran-Ermenistan otoyolu. Üçüncüsü ise büyük projelerin finansmanını sağlayacak olan All-Armenian Bank'ın (Tüm Ermeniler Bankası) kurulması ve yatırım fonunun oluşturulması."
Sargsyan underlined that three large projects would commence in the coming few years, saying that "The first of these is a new nuclear energy centre. The second is a road between Iran and Armenia. The third is the setting up of the All-Armenian Bank and an investment fund, which will provide financing to large projects."
Türkiye'nin ekonomik ve siyasi ambargosu altında bulunan Ermenistan'ın en büyük destekçisi olan Rusya'ya çıkış yolu bulunmadığından, güney komşusu İran, Erivan için dünyaya açılan kapısı durumunda. İran, işgal altındaki Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'a destek verdiği gibi uluslararası arenada da Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın yanında yer alıyor.
Armenia is under a Turkish economic and political embargo, and as it is not connected to its largest supporter Russia, its southern neighbor Iran is an open door to the world for Yerevan. Iran takes Armenia's position against Azerbaijan in the international arena as well, such as in supporting Armenia on the Nagorno-Karabakh (Լեռնային Ղարաբաղ in Armenian) issue.
Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gerçekleştirdiği Erivan ziyareti, iki ülke ilişkileri açısından tarihi bir önem arzetmişti.
President Abdullah Gül's visit to Yerevan last month was of historical importance to the relations between the two countries.

CHA

1 comments:

Alex said...

There's an interesting possible back-door to diplomacy between the U.S. and Iran.

Iran --> Armenia --> Georgia --> U.S.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP