Turkey and Azerbaijan unable to agree on natural gas prices / Ankara ve Bakü gaz fiyatında anlaşamıyor

Friday, September 26, 2008


Source: cnnturk.com (Turkish)

Bit of a tiff between Turkey and Azerbaijan.

Ankara ve Bakü gaz fiyatında anlaşamıyor
Ankara and Baku unable to agree on price of gas

Türkiye ile Azerbaycan arasında Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattından nakledilecek doğalgaz konusundaki pazarlıklar çıkmazda. İki ülke fiyat ve miktar üzerindeki uzlaşmazlığı aşamadı.
There will be no bargaining between Turkey and Azerbaijan on the natural gas to be sent through the Baku-Tbilisi-Erzurum pipeline. The two countries were unable to overcome unwillingness to come to an agreement on price and volume.
Turkish Daily News gazetesinin haberine göre, Bakü, Ankara'nın önerdiği fiyatı düşük buluyor.
According to news from Turkish Daily News, Baku finds the price set forth by Ankara to be too low.
Azerbaycan iç pazardaki talep artışını karşılamada sıkıntı yaşıyor, bu yüzden doğalgazı bu fiyattan satmaya yanaşmıyor.
Azerbaijan's internal market is in some troubles due to increased demand, and due to this it did not agree to sell its natural gas at this price.

Ankara ise, nakil doğrudan Türkiye'ye olduğu için maliyetin düşük olması gerektiği görüşünde.
Ankara is of the opinion that due to the direct transport to Turkey that the cost needs to be lower.
Türkiye'nin Azerbaycan ile yaptığı anlaşma 2011 yılında sona erecek. Ankara bu yüzden şimdiden harekete geçerek önünü görmek istiyor.
The agreement between Turkey and Azerbaijan will reach an end in 2011. Because of this Ankara wants to begin straight away while looking ahead.
İki ülke arasındaki anlaşmazlığın zamanlaması dikkat çekici. Zira, fiyat tartışması Türkiye'nin Ermenistan'la yakınlaşmaya başladığı döneme rastladı.
The timinig of the disagreement between the two countries is drawing attention, as the debate over price has also coincided with Turkey's closer relationship with Armenia.
Azerbaycan'ın bu durumdan rahatsız olduğu yönünde görüşler var.
Some are of the opinion that Azerbaijan is not comfortable with this situation.
Azerbaycan Enerji Bakanı Natik Aliyev de pazartesi günü ültimatom niteliğinde bir açıklama yaptı. Aliyev, enerji politikasının yalnızca ekonomik değil, siyasi çıkarlar da göz önünde bulundurularak şekilleneceğini söyledi.
Azerbaijani Energy Minister Natik Aliyev also made a statement on Monday with an ultimatum. Aliyev said that its energy politics would take shape with a view towards not just economic advantages but political advantages as well.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP