Matt Damon: Palin is like a bad Disney movie /

Sunday, September 14, 2008


Just yesterday I put up a post about Matt Damon's interview about Sarah Palin and stumbled across an article on the same thing in Norwegian too. Here it is, and here's part of the article. Note that the English translation below is from the Norwegian script and isn't exactly what he said, but the original transcript is below.

Palin er som en dårlig Disney-film
Palin is like a bad Disney movie
P4 (Oslo): Matt Damon mener det er katastrofalt at Sarah Palin kan bli USAs president.
Matt Damon believes it's catastrophic that Sarah Palin could be the president of the United States.
- Det er en overhengende fare for at John McCain (72) ikke overlever den første perioden, og da får vi president Palin, sier den Oscar-belønte manusforfatteren og skuespilleren Matt Damon i en video til nyhetsbyrået AP.
- "There is an imminent danger that John McCain (72) wouldn't survive the first term, and then we would have President Palin", said the Oscar-winning script author and actor Matt Damon in a video to the news bureau AP.
- Som en dårlig Disney-film
- Like a bad Disney movie
- Det er som en virkelig dårlig Disney-film. Den vanlige « hockeymum» som plutselig blir president og skal stå ansikt til ansikt med Vladimir Putin. Det er absurd. Det er galskap. Det er en virkelig skremmende mulighet, sier Damon, kjent fra filmer som « Good Will Hunting» og rollen som agent Jason Bourne.
- "It's like a really bad Disney movie. The normal "hockey mom" that suddenly becomes president and will stand face to face with Vladimir Putin. It's absurd. It's madness. It's a really frightening possibility", said Damon, known from films such as "Good Will Hunting" and the role as agent Jason Bourne.
Matt Damon tror valget av Phalin kun var politisk strategi, for å tekke den kristenkonservative velgerskaren, og ikke fordi hun er kvalifisert til å være USAs øverstkommanderende.
Matt Damon believes the choice of Palin was just a political strategy, to build up the Christian conservative constituents, and not because she is qualified to be the commander in chief of the United States.
- Jeg tror valget av henne som visepresidentkandidat var av politiske årsaker, men med tanke på at hun skal styre, er det en katastrofe.
- I think her pick as vice presidential candidate was for political causes, but to think that she'll govern is a catastrophe.
- Tror hun på dinosaurer?
- Does she believe in dinosaurs?
- Jeg vet ingenting om henne, og jeg tror ikke jeg kommer til å vite noe særlig om henne om åtte uker. Jeg vet bare at hun var borgermester i en svært liten by, og at hun har vært guvernør i Alaska i mindre enn to år.
- I know nothing about her, and I don't think I'l going to know anything in particular about her in eight weeks. I just know that she was the mayor of a really small town, and that she had been governor in Alaska for less than two years.

Original transcript:
I think there's a really good chance that Sarah Palin could be president, and I think that's a really scary thing. Because I don't know anything about her. I don't think in eight weeks I'm gonna know anything about her. I know that she was a mayor of a really, really small town, and she's governor of Alaska for less than two years. I just don't understand - I think the pick was made for political purposes, but in terms of governance, it's a disaster. You do the actuary tables, you know, there's a one out of three chance, if not more, that McCain doesn't survive his first term, and it'll be President Palin. And it really, you know, was talking about it earlier, it's like a really bad Disney movie. You know, the hockey mom, you know, "I'm just a hockey mom from Alaska," and she's the president. And it's like she's facing down Vladimir Putin and you know, using the folksy stuff she learned at the hockey rink, you know, it's just absurd. It's totally absurd, and I don't understand why more people aren't talking about how absurd it is. I...it's a really terrifying possibility. The fact that we've gotten this far and we're that close to this being a reality is crazy. Crazy. I mean, did she really - I need to know if she really thinks dinosaurs were here 4000 years ago. That's an important - I want to know that. I really do. Because she's gonna have the nuclear codes. You know, I wanna know if she thinks dinosaurs were here 4000 years ago, or if she banned books or tried to ban books. I mean, you know, we can't have that.


0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP