War in South Ossetia and Georgia costs Georgia one billion dollars / Çatışmanın Gürcistan'a maliyeti 1 milyar dolar

Thursday, August 28, 2008

Prime Minister Vladimer "Lado" Gurgenidze (Georgian: ვლადიმერ (ლადო) გურგენიძე) of Georgia

Here's a bit of news in Turkish from Habervitrini.com about how much the war has cost Georgia from a financial point of view.

ÇATIŞMANIN GÜRCİSTAN'A MALİYETİ 1 MİLYAR DOLAR
Cost of conflicts to Georgia 1 billion dollars
Gürcistan'ın Güney Osetya nedeniyle Rusya ile çatışmasının mali portresinin 1 milyar dolar civarında olduğu bildirildi.
It was revealed that the financial portrait of Georgia's conflicts with Russia over South Ossetia is around one billion dollars.
28 Ağustos 2008 Perşembe 00:23
Thursday 28 August, 00:23

Başbakan Lado Gurgenidze, ülkesini ziyaret eden ABD'nin ekonomik işlerden sorumlu dışişleri müsteşarı Reuben Jeffrey ile yaptığı basın toplantısında, bu mali kaybın, ilk verilere dayanılarak kabaca hesaplanmış bir miktar olduğunu söyledi.
Prime Minister Lado Gurgenidze held a press conference with Reuben Jeffrey, the visiting US Under Secretary for Economic, Energy and Agricultural Affairs, where he said that the financial loss was a far amount according to a rough calculation of the first data.
Gurgenidze, bununla birlikte Gürcistan ekonomisinin az çok normal bir şekilde işleyişini sürdürdüğünü, mali sistemin işlediğini, halkın tüketime devam ettiğini belirterek "Bundan, geçirdiğimiz şiddetli şoka rağmen yatırımcıların yatırımlarına devam edeceği mantıklı sonucunu çıkarabiliriz" dedi.
Gurgenidze said that nevertheless the Georgian economy would more or less continue to operate normally, that the financial system was doing well and that the consumption by the people was continuing, saying that "In spite of the intense shock we have gone through, we can deduce a logical outcome that investors will continue to invest."
Gürcistan'ın bütçesi geçen yıl 3 milyar dolardı. Tiflis şimdi kendini toparlamak için Batı'dan önemli miktarda ekonomik yardım gelmesini bekliyor.
Georgia's budget last year was 3 billion dollars. Tbilisi is waiting for a large amount of economic aid from the west to put itself back in order.
Jeffrey, Gürcistan'ın savaş sonrası ekonomik ihtiyaçlarının saptamak için Tiflis'e gelen heyetin başkanlığını yapıyor.
Jeffrey is presiding over the committee to Tbilisi to determine Georgia's economic needs after the war.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP