Presence of water verified on Mars by Phoenix spacecraft / Mars'ta su olduğu doğrulandı

Saturday, August 02, 2008


Most everybody with even the slightest interest in space already knows about this news but I'm translating it from Turkish anyway for a look at Turkish space-related vocabulary for those studying the language. This piece of news is from BBCTurkish.com.

Amerikan uzay ajansı NASA, Phoenix (Anka Kuşu) adlı aracının Mars’ta su bulunduğuna dair kanıtları ilk kez olmak üzere doğruladığını duyurdu.
The American space agency NASA announced that for the first time proof of water had been verified in Mars by the Phoenix craft.

Bilimadamları bir kaç yıldır Mars'ta buz olduğunu biliyorlardı.

Scientists have known for a few years that ice was present on Mars.

Phoenix uzay aracı bu buzun karbondioksitten mi sudan mı oluştuğunu tespit etmek üzere gezegene gönderilmişti.

The Phoenix spacecraft was sent to the planet to establish whether this ice was composed of carbon dioxide or from water.

Yüzeyden alınan numuneler, aracın içinde suya dönüştü.

Samples obtained from the surface were transformed into water inside the craft.

Projede yer alan bilim adamlarından William Boynton, bu testlerle Mars suyuyla ilk kez temas edilmiş olduğu yorumunu yaptı.

William Boynton, one of the scientists in the project, explained that with these tests the water of Mars has come into contact (with us) for the first time.

Ancak bilimadamları bunun bir zamanlar gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halinde bulunduğu anlamına gelmediğini söylüyorlar.

However, scientists say that this doesn't mean that water had once been in liquid form on the surface of the planet.

Gezegenin bir zamanlar yaşanabilir olup olmadığını anlamak amacıyla daha kapsamlı testler yapılması öngörülüyor.

More comprehensive tests are expected in order to understand whether or not the planet was once habitable.

Phoenix, çalışmalarını Eylül ayının sonuna kadar devam ettirecek.

Phoenix will extend its tasks to the end of September.

Görev süresinin uzatılması, Nasa'nın tepeler arasında saklı kalmış ve buzun daha uzun dönemler dayanmasını sağlayacak iki yeni çukurluk alanı da inceleyebileceği anlamına geliyor.

The extension of the mission means that NASA will be able to study in two other depressions between mounds that remain hidden and where ice can last for a longer period of time.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA tarafından Mars'a gönderilen insansız uzay aracı Phoenix, yaklaşık 10 ay süren yolculuktan sonra Mayıs ayında gezegene inip ilk fotoğrafları göndermişti.

The unmanned Phoenix spacecraft sent to Mars by NASA (National Aeronautics and Space Agency) landed on Mars after a journey of about 10 weeks and sent its first pictures.

Uzay aracı, gezegenin kuzeyindeki daha önce incelenmemiş bir bölgesine inmek için 680 milyon kilometre yol kat etti.

The spacecraft covered a journey of 680 million kilometres to land in the unexplored north region of the planet.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP