Diplomatic traffic for gas in the Caucasus / Kafkas gazı için diplomasi trafiği

Friday, August 29, 2008

South Caucasus Pipeline (also: Baku-Tbilisi-Erzurum Pipeline, PTE pipeline or Shah-Deniz Pipeline) is a natural gas pipeline to transport natural gas from the Shah Deniz gas field in the Azerbaijan sector of the Caspian Sea to Turkey, one of several starting from Baku. The Georgian name seems to be შაჰდენიზის გაზსადენი.Here's an article from ntvmsnbc.com on Turkey's meetings with countries in the Caucasus (and Turkmenistan, which technically doesn't count as part of there but it's just across the sea) to obtain more energy.

Kafkas gazı için diplomasi trafiği
Diplomatic traffic for gas in the Caucasus
Türkiye, enerjide Rusya’ya bağımlılığı azaltmak üzere sadece İran değil diğer Kafkasya ülkeleriyle de temas halinde. Enerji Bakanı Güler, İran’dan önce Türkmenistan ve Azerbaycan’a giderek doğalgaz boru hatlarını masaya yatıracak.
Turkey, in order to reduce its dependency on Russia on energy is not just meeting with Iran but also with other Caucasus nations. Energy Minister Güler will be going to Turkmenistan and Azerbaijan before going to Iran to discuss in detail a natural gas pipeline.
ANKARA - Enerji Bakanı Hilmi Güler, hafta sonu yapmayı planladığı İran ziyaretini Eylül ayına bıraktı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’ndan (TPAO) bir heyet doğalgaz sahaları ile ilgili anlaşmanın detaylarını son aşamaya getiriyor.
Energy Minister Hilmi Güler has put off a visit to Iran for the weekend until September. A delegation from TPAO (Turkish Petroleum Corporation) will bring the details of an agreement on natural gas fields to their final stage.
TPAO heyeti anlaşarak dönerse Bakan Güler’in önümüzdeki günlerde yapacağı ziyarette nihai anlaşma imzalanacak. Boru hatları ile ilgili anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.
If the TPAO delegation comes back with an agreement, Güler's summit in the upcoming days will have the final agreement to be signed. An agreement on a pipeline is also expected to be signed.
İran’dan gelen sıcak mesajlar da Türk heyetini memnun etti. İranlılar Türkiye’nin çekincesi bulunan yatırım modeli ve risklerle ilgili daha olumlu bir noktaya geldi. Yetkililer, yumuşayan İran’ın anlaşma için de hazır olmasının beklendiğini belirtiyor.
Friendly messages from Iran have also pleased the Turkish delegation. Iranians have gotten to a more positive point on Turkey's investment model with its risks. Authorities have said that a softened Iranian agreement is also expected to be ready.
GÜLER TÜRKMENİSTAN VE AZERBAYCAN’A GİDİYOR
Güler going to Turkmenistan and Azerbaijan
İran ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Enerji Bakanı Güler önümüzdeki hafta Türkmenistan ve Azerbaycan’a gidiyor.
Energy Minister Güler is going to Turkmenistan and Azerbaijan in the coming week while these developments go on with Iran.
Türkmenistan’da yapılacak görüşmelerde doğalgaz projeleri masaya yatırılacak. Bu ülke Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bakan Güler’in son bir yılda yaptığı ziyaretlere karşılık, Rusya engeli nedeniyle Türkiye’ye yeşil ışık yakmamıştı. Hazar geçişli doğalgaz projesinin yanı sıra, Türkmen gazının İran üzerinden taşınması için de müzakerelerde bulunulacak. Bu görüşmelere Kazakistanlı yetkililerin de katılması bekleniyor.
Natural gas projects will be discussed in the meetings in Turkmenistan. As Russia has been an obstacle in response to the visit last year between President Abdullah Gül and Minister Güler, Turkey has not been given the green light. Along with a natural gas project passing through the Caspian Sea, talks on Turkmen gas being transported through Iran will also be discussed in the talks. Kazakh authorities are also expected to participate in these meetings.
Hilmi Güler, Azerbaycan’a yapacağı ziyarette ise Şahdeniz Boru Hattı’nın ikincisi ile ilgili konuları değerlendirecek. İç tüketim için Azerbaycan’dan alınan gazın bu hat üzerinden artırılması gündemde. Miktar artarsa Nabucco Hattı’na verilip, Avrupa’ya taşınması da söz konusu olabilecek.
Hilmi Güler will also assess the issues on a second Shah Deniz Pipeline in his visit to Azerbaijan. Increasing gas from Azerbaijan through this pipeline for internal consumption will be on the agenda. If the volume increases it could be given to the Nabucco Pipeline, and then transported to Europe.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP