Today in history (Tarihte bugün) from the Turkish Wikipedia, July 1 2008

Wednesday, July 02, 2008

Çocuk işçi


1910 ylında New Jersey'de 10 yaşındaki bir çocuk işçi
Child labourer of ten years of age in New Jersey in 1910


Olaylar -- Events
  • 1527 - Dünya'nın ilk ve en eski protestan üniversitesi Marburg Philipps Üniversitesi kuruldu. -- The world's first and oldest protestant university Marburg Philipps University is established.
  • 1683 - Osmanlı ordularının Viyana taarruzu başladı. -- The Ottoman army's Battle of Vienna begins.
  • 1798 - Napolyon Mısır'ı işgal etti. -- Napolean invades Egypt.
  • 1867 - İngiliz Kuzey Amerika Yasası, Kanada Anayasası olarak yürürlüğe girerek Kanada Konfederasyonu kuruldu. John A. Macdonald ilk başbakan oldu. -- British North American Law enters into force as the Canadian Constitution, establishing the Canadian Confederation. John A. Macdonald is the first prime minister.
  • 1878 - Kıbrıs, toprak mülkiyeti Osmanlılarda kalmak üzere geçici olarak İngiltere’ye devredildi. -- Cyprus is temporarily transferred to England with land ownership kept as Ottoman citizens.
  • 1881 - Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması St. Stephen (New Brunswick) ve Calais (Maine) arasında yapıldı. -- The world's first telephone conversation between St. Stephen (New Brunswick) and Calais (Maine) is carried out.
  • 1960 - Somali bağımsızlığını ilan etti. -- Somalia declares independence.
  • 1962 - Ruanda ve Burundi bağımsızlığını ilan etti. -- Rwanda and Burundi declare independence.
  • 1988 - Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi, Gorbaçov'un Perestroika politikasını onayladı. -- The Communist Party of the Soviet Union approves Gorbachev's Perestroika policy.
  • 1997 - Çin Halk Cumhuriyeti, şehir-devlet Hong Kong'un egemenliğini 156 yıl aradan sonra Birleşik Krallık'dan geri aldı. -- After 156 years, the sovereignty of the city-state Hong Kong is transferred from the United Kingdom to the People's Republic of China.

Doğumlar -- Births

Gottfried Wilhelm Leibniz

Ölümler -- Deaths

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP