Tarihte Bugün (today in history) from the Turkish Wikipedia, 18 July 2008

Saturday, July 19, 2008

1- Misak-ı Milli borders & 2- Current Turkish borders
1- Misak-ı Milli borders & 2- Current Turkish borders

Today's Main Page on the Turkish Wikipedia has a lot more Turkey-specific information than usual, so I've added notes here and there on top of the usual translations. There was quite a bit of new information here this time which is always nice.


Olaylar -- Events
  • 656 - Ali bin Ebu Talib halife oldu. -- Ali bin Edu Talib becomes the Caliph.
  • 1919 - Müttefik Yüksek Konseyi, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın'ın İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı. -- The Supreme Allied Council decides to split disputed regions between Italy and Greece, giving Aydın to the Italians.
  • 1920 - Misakı Milli, TBMM'de kabul edildi. Büyük Millet Meclisi, Misak-ı Milli üzerine yemin etti. -- The Misakı Milli (a set of decisions on Turkish territory) is passed by the Ottoman Parliament, and is sworn in as a national oath.
  • 1930 - Ankara Etnoğrafya Müzesi halka açıldı. -- The Ethnography Museum of Ankara is opened to the public.
  • 1932 - Ezanın Arapça okunması Türkiye genelinde resmen yasaklandı. Diyanet dairesi, bu yasağı ilgili mercilere duyurdu. -- The adhan call to prayer is forbidden to be read in Arabic. The religious department informs the merci about the ban.
  • 1941 - II.Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de artan milli savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla piyasaya 'tasarruf bonosu' çıkarıldı. -- During the Second World War 'savings bonds' are put on the market to pay for increasing national defense expenses in Turkey.
  • 1945 - Türkiye'de çok partili demokratik hayatın ilk adımı atıldı. Milli Kalkınma Partisi kuruldu. Partinin kurucuları arasında Nuri Demirağ, Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rifat Atılhan gibi isimler yer aldı. -- The first step towards a multi-party democratic system in Turkey is taken. The National Development Party is set up. Names such as Nuri Demirağ, Hüseyin Avni Ulaş and Cevat Rifat Atılhan are seen amongst the party's founders.
  • 1952 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam'a (Birleşmiş Milletler) 56. üye olarak kabul edildi. -- Turkey becomes the 56th member of the United Nations.
  • 1974 - ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’in yardımcısı Sisco, Londra'ya gelerek Bülent Ecevit ile görüştü. Müdahaleden vazgeçmesi için Ecevit’in şartlarını öğrendi ve bunları Yunanlılar ile görüşmek üzere Atina’ya hareket etti. -- Joseph S. Sisco, chief deputy of Secretary of State Henry Kissinger, meets with Bülent Ecevit on the way to London. He hears of Ecevit's conditions to give up intervention, and sets off for Athens to meet with the Greeks. (Note: Here is what Wikipedia has on this: In July 1974, as Kissinger's chief deputy, Undersecretary of state for political affairs, he was dispatched to seek a solution to the Cyprus crisis that erupted after a Greek-inspired coup deposing the country's president, Archbishop Makarios, triggered a Turkish invasion five days later. Shuttling between Athens and Ankara, he helped tamp down war rumblings between the two countries.)
  • 1975 - Apollo - Soyuz kenetlenmesi televizyondan naklen verildi. -- The joining of the Apollo - Soyuz spacecraft is broadcast on television.

Doğumlar -- Births

Ölümler

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP