Fugo del Tenebro: 10

Sunday, June 08, 2008

Reguli por Kombato

Kelkatempe dum tua aventuro tu mustos luktar enemiko. La KOMBATO-HABILESO e la DURIVESO dil enemiko skribesos en la texto. La skopo di Sola Volfo en la kombato esas mortigar la enemiko per diminutar lua punti di DURIVESO a zero kande il perdas tam min punti di DURIVESO kam posibla.

En la komenco di kombato, skribez la punti di DURIVESO dil Sola Volfo e dil enemiko en la apta buxi dil Kombato-Registro en tua Ago-Tabelo.

Kombato sequas tale.

 1. Adjuntez irga extra punti del tua Kai Diciplini a la sumo di tua nuna KOMBATO-HABILESO.

 2. Sustracionez la KOMBATO-HABILESO di tua enemiko de ica sumo. La rezultajo esas tua Kombato-Racio. La rezultajo esas tua Kombato-Nombro. Skribez ol en la Ago-Tabelo.

  Exemplo

  Sola Volfo (KOMBATO-HABILESO 15) embuskesas da Alizita Diablo (KOMBATO-HABILESO 20). Lu ne donesas okaziono evitar kombato, ma devas stacar e luktar kande la ento flug-falas a lu. Sola Volfo havas la Kai Diciplino di Mento-Pafego, do lu adjuntas 2 punti a sua KOMBATO-HABILESO, en qua rezultas KOMBATO-HABILESO di 17.

  Lu sustracionas la KOMBATO-HABILESO dil Alizita Diablo de la sua, qua donas Kombato- Nombro di −3 (17 − 20 = −3). −3 skribesas en la Ago-Tabelo kom Kombato-Nombro.

 3. Kande tu havas tua Kombato-Nombro, selektez nombro del Hazarda Nombro-Tabelo.

 4. Videz la Tabelo di Kombatala Rezultaji. Alonge la suprajo dil tabelo monttresas Kombato-Nombri. Trovez la nombro qua esas la sama kam tua Kombato-Nombro e referez ol a la hazarda nombro quan tu selektabas (la hazarda nombro aparas en la latero di la tabelo). Tu nun havas la nombro di punti di DURIVESO qua Sola Volfo e la enemiko perdas dum ica parto di kombato. (E montras punti perdita dal enemiko; SV montras punti perdita da Sola Volfo.)
 5. Exemplo

  La Kombato-Nombro inter Sola Volfo e Alizito Diablo establesabas kom -3. Se la nombro del Hazarda Nombro-Tabelo esas 6, la rezultajo dil unesma parto di kombato esas:

  • Sola Volfo perdas 3 punti di DURIVESO
  • Alizita Diablo perdas 6 punti di DURIVESO


 6. En la Ago-Tabelo, skribez quale la punti di DURIVESO dil partoprenanti dil kombato chanjabas.

 7. Ecepte ke tale dicata, od ecepte ke tu havas okaziono evitar, la sequanta parto di kombato nun komencas.

 8. Iterez la sucedo del Parto 3.

Ica sequo en kombato kontinuas til ke la punti di DURIVESO di o Sola Volfo o la enemiko divenas zero, kande ulu kun zero punti esas mortigita. Se Sola Volfo mortas, la aventuro finas. Se la enemiko mortas, Sola Volfo kontinuas ma kun la reduktita punti di DURIVESO.

Remuzo di Reguli di Kombato aparas en la dorso di ica libro.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP