European Union takes down sanctions on Cuba

Friday, June 20, 2008

Location of the European Union

Today I decided to just go with some standard headline news, because sometimes that's fun too. If you're studying Turkish sometimes it's more fun to read about a subject you already know a lot about. This article is from BBC Turkish (which also has a good radio program if you want to hear the news in Turkish too).AB Küba'ya yaptırımları kaldırdı
European Union takes down sanctions on Cuba

Avrupa Birliği, Küba'ya uygulanan diplomatik yaptırımları kaldırma kararı aldı.
The European Union has decided to take down diplomatic sanctions on Cuba

Yaptırımlar, 2003 yılında Küba'daki yetmiş beş muhalife verilen hapis cezaları ardından yaşama geçirilmişti.

The sanctions followed the 2003 imprisoning of 75 dissenters in prisons in Cuba.

Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler yetkilisi Benita Ferrero-Waldner, amaçlarının Küba'da değişimi teşvik etmek olduğunu söyledi.

Benita Ferrero-Waldner, an authority from external affairs of the European Union, said that the objectives were to encourage change in Cuba.

Yaptırımlar aslında 2005 yılında dondurulduğu için Avrupa Birliği'nin kararı sembolik bir anlam taşıyor.

The sanctions actually stopped in 2005 so the decision by the European Union carries symbolic meaning.

BBC muhabirleri, Avrupa Birliği'nin bu kararın özellikle insan hakları konusunda siyasi diyaloğa yol açacağı umudunu taşıdıklarını aktarıyor.

BBC correspondents say that this decision by the European Union is mainly based on the hope it holds that a political dialogue will be opened on human rights.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri, karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını açıkladı. Washington yönetimi, 50 yıl önce uygulamaya koyduğu ambargoyu hemen kaldırmayı planlamıyor.

However the United States has said that the decision was a disappointing one. The administration government still does not plan to lift the embargo it placed 50 years ago.

Zirveye düşen gölge

Shadow on the summit

Küba'ya yaptırımların kaldırılması kararı Avrupa Birliği liderlerinin, reform antlaşmasının İrlanda referandumuyla reddedilmesi kararının gölgesinde başlayan zirvesinde alındı.

The decision to lift the sanctions on Cuba was made in the summit begun in the shadow of the decision by Ireland in a referendum to reject the reform pact by the leaders of the European Union.

Toplantıda, İrlanda'nın, yaşanan açmazın nasıl çözüleceği yolunda atılabilecek muhtemel adımları Ekim ayına kadar bildirmesi kararına varıldı.

In the meeting a decision was reached that Ireland would inform them by October on the possible steps that could be taken to resolve the existing dilemma.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, krizin çözülmemesi durumunda Birliğin genişlemesinin duracağı uyarısında bulundu.

Nicolas Sarkozy, the president of France, said that with the crisis unresolved there was a danger that the expansion of the Union would be stopped.

Sarkozy'nin açıklaması, Lizbon Antlaşmasının geleceği konusunda görüş ayrılıklarının açıkça ortaya çıkmasını izledi.

Sarkozy's statement follows a clear arising of dissent in the coming subjects of the Lisbon Pact.

Nicolas Sarkozy, "Reformlara hayır, genişlemeye evet diyemezsiniz" şeklinde konuştu.
Nicolas Sarkozy said that "You can't say no to reforms, and yes to enlargement."

BBC muhabirine göre, Sarkozy'nin sözleri bir tehdit niteliğini taşıyor ve İrlanda halkıyla, AB'ye katılmayı uman Hırvatistan ve Türkiye'ye yanlış bir mesaj veriyor.

According to a BBC correspondent, Sarkozy's words carry a certain threat, and a garbled message for Ireland along with Croatia and Turkey, who are hoping to join the EU.

Sarkozy, Temmuz ayında AB dönem başkanlığını devraldıktan sonra bir çözüm bulmak için İrlanda'ya gideceğini de açıkladı.

Sarkozy also said that he would head to Ireland in July after taking over the rotating EU presidency in order to find a solution.

AB Liderleri Brüksel zirvesinin ikincü gününde Zimbabwe'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine eğilecekler.

In the second day of the EU leaders' summit in Brussels the leaders will deal with the presidential election to take place in Zimbabwe.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP