Iran wants to build hydroelectric station with Turkey

Monday, May 12, 2008

A bit of news today from here. As always, I aim for accuracy in translations but make no guarantees.

Location of Iran

İRAN, Türkiye ile ortak hidroelektrik santralı (HES) ve doğalgaza dayalı termik santral kurmak istiyor. İran’ın bu talebi, Enerji Bakanı Perviz Fettah ile Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in görüşmesinde gündeme geldi. Resmi bir seyahat için İran’a giden Tüzmen, üç günlük gezisinin son gününde Enerji Bakanı Fettah ile görüştü.
Iran wants to build a hydroelectric station (HES) and thermic station relying on natural gas as a cooperative project with Turkey. This request by Iran has come on the agenda in the meeting between the energy minister Parviz Fattah (سید پرویز فتاح ) and the state's minister Kürşad Tüzmen. Tüzmen, who has gone to Iran for an official visit, met with energy minister Fettah on the last day of the three-day visit.
Tüzmen, iki ülke arasında üç yıl sonrası için hedeflenen 20 milyar dolarlık ticaret hacminde enerjinin ciddi payı olacağını vurguladı. Türkiye’nin halen İran üzerinden Türkmenistan’dan elektrik aldığını anımsatan Tüzmen, 1.5 milyar kilovatsaatlik yeni elektrik anlaşmasının da sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.
Tüzmen stressed that energy would play an important role in the 20 billion dollars of trade between the countries aimed for in three years' time. Reminding listeners that Turkey obtains electricity from Turkmenistan through Iran, Tüzmen said that they were expecting a new agreement on electricity that would result in 1.5 billion kilowaat hours of new electricity.
Yeni elektrik alımının, bölgeye ekonomik katkısının olması için Nahcıvan üzerinden yapılmasını istediklerini kaydeden Tüzmen, İran tarafının bu dileğe sıcak baktığını belirtti. Türkiye’nin İran’dan Nahcıvan üzerinden elektrik alabilmesi için üçlü görüşmelerin başlaması gerekiyor.
Hoping that the new electric purchase would contribute economically to the region Tüzmen said he hoped that it would be done through Nakhchivan, and Iran said that it was leaning towards this request. In order for Turkey to be able to get electricity from Iran through Nakhchivan, a three-way meeting would need to be set up.
Elektrik enerjisinin öneminin mevcut küresel iktisadi ortamda daha kritik hale geleceğinin altını çizen Tüzmen, iki ülke arasında alternatif enerji kaynaklarına dair projelerin geliştirilebileceğini söyledi. İran’ın doğalgaz üreticisi olmasına karşın, doğalgaza dayalı santralı bulunmadığını vurgulayan Tüzmen, Türkiye’nin bu konudaki birikiminden ortaklık biçiminde yararlanılabileceğini söyledi.
Tüzmen, underlining that the importance of electric energy in the existing global economic environment would reach a more critical state, spoke about the possibility of developing an alternative energy resource project between the two countries. Tüzmen noted that in spite of Iran being a producer of natural gas that it did not have a natural gas centre, and that in this area Turkey could be of help through an accumulated partnership.

Location of Nakhchivan
Location of Nakhchivan

10.05.2008 01:42

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP