Iran to build its first nuclear centre using all domestic technology

Wednesday, May 28, 2008

I'm sure there are English versions of this article too, but what the hey. This one's from BBC.
Map of Iran with Khūzestān highlighted.

İran'da yerli nükleer santral
Domestic nucleer centre in Iran
İran'ın, yerel teknolojiyle yapmayı planladığı ilk nükleer santralın inşasına başladığı bildirildi.
Iran has started construction of its first nuclear centre planned to be built with domestic technology.

Nükleer tesis
İran yerli teknolojiyle nükleer tesis yapıyor
Iran is making a nuclear facility with local technology

İran Enerji Bakanı Perviz Fettah, yeni bir nükleer santral için geçen yıl hükümete yetki verildiğini, gerekli ödeneğin de bütçeye konduğunu hatırlattı.

Parviz Fattah (سید پرویز فتاح ), the Iranian minister of Energy, reiterated that the authority for the new nuclear centre had been given by the government last year, and that the necessary allocation had been in the budget.

Fettah, bu karar doğrultusunda, yerel teknolojiyle ilk nükleer santral çalışmalarının İran Atom Enerjisi Kurumu'nca başlatıldığını bildirdi.
Fettah, speaking about this decision, stated that the work on the first nuclear centre with local technology had been started by the Atomic Energy Organization of Iran.

Yapımına başlanan nükleer santralın Irak sınırında yer alan Huzistan eyaletinin Darhovin bölgesinde bulunduğunu kaydeden Fettah, İran'ın teknik açıdan nükleer santral yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu, yeni santralın da tamamen İranlı mühendislerce yapılacağını belirtti.

Fettah spoke about how the nuclear centre that had begun construction was located in the Darkhovin region in the state of Khūzestān (خوزستان) on the border with Iraq, that Iran had the capacity from a technical point of view to have a nuclear centre, and that the new centre would be done entirely by Iranian engineers.

İran'ın ilk nükleer santralı olan Buşehr'in yapım çalışmaları Rusya tarafından sürdürülüyor.
The construction work for Iran's first nucleer centre in Bushehr was done by Russia.

Rusya, faaliyete başlama tarihini defalarca ertelediği Buşehr nükleer santralı için ilk yakıtı bu ayın 17'sinde, ikinci partiyi de geçen cuma günü göndermişti.
Russia sent the first fuel for the Bushehr nuclear centre on the 17th of this month after repeated delays in commencement, and the second shipment last Friday.

Büyük oranda tamamlanan Buşehr nükleer santralının 2008'in sonuna doğru faaliyete geçmesi planlanıyor.
The Bushehr nuclear centre, largely completed, is planned to go into activity near the end of 2008.

Dünyanın en büyük dördüncü petrol üreticisi durumundaki İran, elektrik ihtiyacını karşılamak için 2020 yılına kadar 20 nükleer santral kurmayı planlıyor.
Iran, the fourth-largest producer of oil in the world, plans to build 20 nuclear centres by 2020 in response to its electrical needs.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammed Saidi, kendi imkanlarıyla kuracakları ilk nükleer santralın 360 megavatlık güçte olacağını söylemişti.
Mohammad Saeedi, the deputy head of the Atomic Energy Organization of Iran, said that the first nuclear centre built with their own resources would have a power of 360 megawatts.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP