Fugo del Tenebro: 4

Monday, May 19, 2008

And here's some more. This is going to take such a long time.

Diciplini di Kai

Dum la yarcenti, le Kai monaki parlernabas la habilesi dil militisto. Ica habilesi konocesas kom Diciplini di Kai, e ti instruktesas ad omna Siniori di Kai. Tu lernabas nur kin ek la habilesi listizita infre. Tu povas selektar la kin habilesi quin tu volas havar. Pro ke omna ica Diciplini esos utila a tu ad ula punto dum tua danjeroza aventuro, selektez la tua kin prudente. Korekte uzar ula Diciplino ad apta tempo povas salvar tua vivo.

Kande tu selektabas tua kin Diciplini, olin enirigez en la Diciplini di Kai loko di tua Ago-Tabelo.

Kamuflado

Kun ica Diciplino ula Sinioro di Kai povas kunfuzar su kun lua cirkumaji. En la ruro, lu povas celar ne-trovita meze arbori e roki, e povas pasar proxime ad enimiko sen videsar. En urbo o urbeto, lu povas videsar e parolar quale habitanto di ta regiono, e la habileso povas helper lu trovar shirmo, o loko sekura en qua lu povas celar su.

Se tu selektas ica habileso, skribez 'Kamuflado' en tua Ago-Tabelo.

Chasado

Ica habileso certigas ke ula Sinioro di Kai nultempe mortos pro hungro en la sovajeyo. Lu omnatempe povos chasar por sua manjajo, ecepte loki di tereno devastita, od en dezerto. Ica habileso certigas anke ke ula Sinioro di Kai povos movar silencoze kande lu trakas kaptajo.

Se tu selektas ica habileso, skribez 'Chasado: ne bezonas Repasto kande imperata manjar' en tua Ago-Tabelo.

Sisesma Senso

Ica senso forsan avertos Sinioro di Kai pri venonta danjero. Ol forsan revelos anke la vera intenco di stranjerulo, o stranja objekto quan tu trovas en tua aventuro.

Se tu selektas ica habileso, skribez 'Sisesma Senso' en tua Ago-Tabelo.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP