Ecclesiastes in Bulgarian: 9:9 - 9:11

Tuesday, May 06, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 9:9 Радвай се на живота с жената, която си възлюбил,
  през всички дни на суетния си живот,
  които са ти дадени под слънцето -
  през всички дни на твоята суета;
  защото това е делът ти в живота
  и в труда ти, с който се трудиш под слънцето.
Радвай се (enjoy) на (in) живота (the life) с (with) жената (the woman), която (which) си възлюбил (you love?),
през (through) всички (all) дни (days) на (of) суетния (vain) си живот (the life),
които (which) са (are) ти (to you) дадени (given) под (under) слънцето (the sun) -
през (through) всички (all) дни (days) на (of) твоята (your) суета (life);
защото (because) това (that) е (is) делът ти (your portion) в (in) живота (the life)
и (and) в (in) труда ти (your labour), с (in) който (which) се трудиш (you have laboured) под (under) слънцето (the sun).

 • 9:10 Всичко, което намери ръката ти да прави според силата ти, направи го;
  защото няма нито работа, нито замисъл, нито знание, нито мъдрост в гроба, където отиваш.
Всичко (all), което (which) намери (intend?) ръката ти (your hand) да (to) прави (do) според (in accordance with) силата ти (your power), направи (do) го (it);
защото (because) няма (there is not) нито (none) работа (work), нито (neither) замисъл (plan), нито (neither) знание (knowledge), нито (neither) мъдрост (wisdom) в (in) гроба (the grave), където (where) отиваш (you go).

 • 9:11 Обърнах се и видях под слънцето,
  че надбягването не е на леките, нито боят на силните,
  нито хлябът на мъдрите, нито богатството на разумните,
  нито благоволението на изкусните;
  а на всички тях се случва според времето и случая.
Обърнах се (?) и (and) видях (saw) под (under) слънцето (the sun),
че (that) надбягването (the race) не (not) е (is) на (to) леките (the swift), нито (neither) боят (the battle) на (to) силните (the strong),
нито (neither) хлябът (the bread) на (to) мъдрите (the wise), нито (neither) богатството (the riches) на (to) разумните (the discerning),
нито (neither) благоволението (benevolence) на (to) изкусните (the clever);
а (but) на (to) всички (all) тях (them) се случва (chance upon) според (according to) времето (the time) и (and) случая (the chance).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP