Ecclesiastes in Bulgarian: 8:6 - 8:8

Thursday, May 01, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 8:6 Понеже за всяко нещо има време и отсъждане;
  защото човекът е твърде окаян,
Понеже (because) за (for) всяко (every) нещо (thing) има (there is) време (time) и (and) отсъждане (verdict?);
защото (for) човекът (the man) е (is) твърде (quite) окаян (miserable),

 • 8:7 понеже не знае какво има да стане;
  защото кой може да му каже как ще бъде?
понеже (for) не знае (he does not know) какво (what) има (there is) да (to) стане (become);
защото (because) кой (who) може (can) да (to) му (him) каже (say) как (how) ще (will) бъде (it be)?

 • 8:8 Няма човек, който да има власт над духа, за да задържи духа,
  нито да има власт над деня на смъртта;
  и в тази война няма уволнение,
  нито нечестието ще избави онези, които са предадени на него.
Няма (there is no) човек (man), който (which) да (to) има (have) власт (authority) над (over) духа (the wind), за (for) да (to) задържи (restrain) духа (the wind),
нито (neither) да (to) има (have) власт (authority) над (over) деня (the day) на (of) смъртта (the death);
и (and) в (in) тази (this) война (war) няма (there is no) уволнение (dismissal),
нито (neither) нечестието (the evil) ще (will) избави (deliver?) онези (those), които (which) са (are) предадени (devoted) на (to) него (it).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP