Ecclesiastes in Bulgarian: 12:1 - 12:4

Saturday, May 17, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 12:1 И помни Създателя си в дните на младостта си,
  преди да дойдат дните на злото
  и те стигнат годините, когато ще кажеш: Нямам наслада от тях;
И (and) помни (remember) Създателя си (your creator) в (in) дните (the days) на (of) младостта си (your youth),
преди (before) да (to) дойдат (come) дните (the days) на (of) злото (the evil)
и (and) те (to you) стигнат (arrive) годините (the years), когато (when) ще (will) кажеш (you say): Нямам (I have no) наслада (enjoyment) от (from) тях (them);

 • 12:2 преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите
  и да се върнат облаците след дъжда;
преди (before) да (to) се помрачи (darken) слънцето (the sun) и (and) светлината (the light), луната (the moon) и (and) звездите (the stars)
и (and) да (to) се върнат (return) облаците (the clouds) след (after) дъжда (the rain);

 • 12:3 когато стражите на къщата ще треперят
  и силните мъже ще се прегърбят,
  и онези, които мелят, ще престанат, защото намаляха,
  и на онези, които гледат през прозорците, ще се стъмни;
когато (when) стражите (the guardians) на (of) къщата (the house) ще (will) треперят (tremble)
и (and) силните (the mighty) мъже (men) ще (will) се прегърбят (stoop),
и (and) онези (those), които (which) мелят (grind), ще (will) престанат (stand idle?), защото (because) намаляха (they are few),
и (and) на (to) онези (those), които (who) гледат (look) през (through) прозорците (the windows), ще (will) се стъмни (grow dim?);

 • 12:4 когато вратите ще се затворят при пътя,
  като отслабне гласът на мелницата;
  и при гласа на птицата ще стане човек
  и всички звукове на песента ще отслабнат;
когато (when) вратите (the doors) ще (will) се затворят (be closed) при (on) пътя (the street),
като (as) отслабне (becomes thin) гласът (the voice) на (of) мелницата (the mill);
и (and) при (at) гласа (the voice) на (of) птицата (the bird) ще (will) стане (stand) човек (a man)
и (and) всички (all) звукове (the sounds) на (of) песента (the song) ще (will) отслабнат (become thin);

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP