Ecclesiastes in Bulgarian: 11:1 - 11:4

Friday, May 16, 2008

Listen to the mp3 here, and watch the same mp3 as a video with Castlevania music on YouTube here.

 • 11:1 Хвърли хляба си по водата,
  защото след много дни ще го намериш!
Хвърли (cast) хляба си (your bread) по (on) водата (the water),
защото (because) след (after) много (many) дни (days) ще (will) го намериш (you find it)!

 • 11:2 Дай дял на седмина и дори на осмина;
  защото не знаеш какво зло ще бъде на земята.
Дай (give) дял (a portion) на (to) седмина (seven) и (and) дори (even) на (to) осмина (eight);
защото (because) не знаеш (you do not know) какво (what) зло (evil) ще (will) бъде (be) на (on) земята (the Earth).

 • 11:3 Ако облаците са пълни, изливат дъжд на земята;
  и ако падне дърво на юг или на север,
  на мястото, където падне дървото, там ще си остане.
Ако (if) облаците (the clouds) са (are) пълни (full), изливат (they pour) дъжд (rain) на (on) земята (the Earth);
и (and) ако (if) падне (falls) дърво (tree) на (to) юг (south) или (or) на (to) север (north),
на (to) мястото (the place), където (where) падне (falls) дървото (the tree), там (there) ще (will) си остане (it remains).

 • 11:4 Който се взира във вятъра, няма да сее;
  и който гледа към облаците, няма да жъне.
Който (he who) се взира (gazes) във (at) вятъра (the wind), няма (not) да (to) сее (sow);
и (and) който (he who) гледа (looks) към (towards) облаците (the clouds), няма (not) да (to) жъне (reap).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP