Ecclesiastes in Bulgarian: 10:4 - 10:6

Saturday, May 10, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 10:4 Ако гневът на управителя се повдигне против тебе,
  не напускай мястото си,
  защото кротостта предотвратява големи грешки.
Ако (if) гневът (the temper) на (of) управителя (the ruler) се повдигне (raises) против (against) тебе (you),
не (do not) напускай (leave) мястото си (your place),
защото (because) кротостта (the mildness) предотвратява (averts) големи (great) грешки (offences).

 • 10:5 Има зло, което видях под слънцето -
  грешка, като че ли произхождаща от владетеля, - и това е, че
Има (there is) зло (an evil), което (which) видях (I saw) под (under) слънцето (the sun) -
грешка (an error), като (like) че (that) ли произхождаща (descends) от (from) владетеля (the ruler) , - и (and) това (this) е (is), че (that)

 • 10:6 безумният бива поставян на висок чин,
  а богатите седят на долни места.
безумният (the fool) бива (may) поставян (be set) на (in) висок (high) чин (seat),
а (but) богатите (the rich) седят (sit) на (in) долни (low) места (places).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP