Ecclesiastes in Bulgarian: 10:1 - 10:3

Friday, May 09, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 10:1 Умрели мухи правят мирото на мировареца да вони и да кипи;
  така и малко безумие покваря онзи,
  който е уважаван за мъдрост и чест.
Умрели (dead) мухи (flies) правят (make) мирото (the ointment) на (of) мировареца (the ointment maker) да (to) вони (reek) и (and) да (to) кипи (ferment);
така (so) и (also) малко (small) безумие (foolishness) покваря (corrupts) онзи (that),
който (which) е (is) уважаван (reputable) за (for) мъдрост (wisdom) и (and) чест (honour).

 • 10:2 Разумът на мъдрия е в дясната му ръка,
  а разумът на безумния - в лявата.
Разумът (the heart) на (of) мъдрия (the wise) е (is) в (in) дясната му (his right) ръка (hand),
а (but) разумът (the mind) на (of) безумния (the fool) - в (to) лявата (the left).

 • 10:3 Докато безумният още ходи в пътя, разумът му не му достига
  и той ще покаже на всички, че е безумен.
Докато (while) безумният (the fool) още (also) ходи (walks) в (on) пътя (the road), разумът му (his mind) не (not) му (to him) достига (win/gain?)
и (and) той (he) ще (will) покаже (show) на (to) всички (him), че (that) е (is) безумен (fool).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP