Acts of the Apostles (Agi dil Apostoli) in Ido: 5:28 - 5:42

Wednesday, May 21, 2008

Finished chapter 5.

 • 5:28 "Severe ni interdiktis a vi docar ye ica nomo; tamen vi plenigis Ierusalem de via docado, e vi volas responsigar ni pro la sango di ita homo."
 • 5:29 Respondante Petrus e l'Apostoli dicis: "Oportas obediar Deo prefere kam la homi.
 • 5:30 La Deo di nia patri rezurektigis Iesu quan vi mortigis pendigante lu an la ligno.
 • 5:31 Ican Deo per sua dextra manuo elevis kom preiranto e salvero por donar ad Izrael repento e pardono di la peki.
 • 5:32 E ni esas testi pri ita kozi, ed anke la Spirito Santa, quan Deo donis a ti qui obedias Lu."
 • 5:33 Kande li audis ico, li furieskis ed intencis mortigar ili.
 • 5:34 Ma ula Farizeo, nomata Gamaliel, legisto estimata da la tota populo, levis su en la konsileyo, ed imperis ekirar li kurtatempe.
 • 5:35 Ed il dicis a l'asembliti: "Viri Izraelida, reflektez quon vi intencas facar pri ita homi.
 • 5:36 Nam ante nia dii Teudas aparis qua prezuntis esar ulu, ed a qua adheris cirkume quaracent homi; ilca ocidesis, ed omna lua adheranti dispersesis ed esis nihiligata.
 • 5:37 Pos lu aparis Iudas la Galileano lor la popul-kontado, e sediciigis la populo pos su; il anke perisis, ed omna lua adheranti dispersesis.
 • 5:38 Nu, me dicas a vi, ne okupez vi pri ita homi e liberigez li. Nam se ita projeto o laboro venas de homi, ol destruktesos;
 • 5:39 ma se ol venas de Deo, vi ne povas destruktar ol, e mem vi judikesus kombatar Deo."
 • 5:40 Li konkordis kun ilu. Ed advokinte l'Apostoli, li vergobatis e liberigis ili, interdikinte ad ili parolar ye la nomo di Iesu.
 • 5:41 Ma ici foriris de la konsilantaro joyoze, pro ke li digneskabis sufrar ofensi pro la Nomo.
 • 5:42 E li ne cesis docar singladie en la templo ed en la domi, e predikar Iesu Kristo.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP