Acts of the Apostles (Agi dil Apostoli) in Ido: 1:21 - 2:13

Sunday, May 11, 2008

Time for some more Acts.

 • 1.21 Oportas do ke ek ti qui akompanis ni dum la tota tempo kande la Sinioro Iesu vivis kun ni,
 • 1.22 komencinte de la bapteso da Ioanes til la dio ye qua il elevesis de inter ni, un divenez kun ni la testo di lua rezurekto.
 • 1.23 E li prizentis duo: Iosef, nomata Barsabas, surnomizita la Yusto, e Matias.
 • 1.24 E pregante li dicis: Sinioro, Vu qua konocas la kordii di omni, montrez quan vu elektis ek ica du,
 • 1:25 por okupar la plaso di nia servado ed apostoleto
 • 1:26 quan Iudas abandonis por irar en sua loko. E li lotriis ilia nomi, e la lotrio indikis Matias, qua asociesis ad la dek e un apostoli.

Chapitro 2

 • 2:1 E kande la dio di Pentekosto eventis, li omna esis kune
 • 2:2 en la sama loko. E subite venis del cielo bruisego quale ta di pasanta vento impetuoza, ed ol plenigis la tota domo ube li sidis.
 • 2:3 E fairatra langi inter-eskartanta aparis a li, e pozis su sur singlu ek ili.
 • 2:4 Ed omni pleneskis de la Spirito Santa, e li komencis parolar varialingue, segun ke la Spirito grantis, a li expresar su.
 • 2:5 Or, en Ierusalem habitis Judi, homi pia ek omna nacioni qui esas sub la cielo.
 • 2:6 Kande ta bruiso eventis, la turbo adkuris e konfuzeskis, nam singlu audis li parolanta per sua propra linguo.
 • 2:7 Li astonesis ed admiris dicante: Kad ne omna ta parolanti esas Galieani?
 • 2:8 E quale singlu ek ni audas sua propra linguo, sua linguo matrala?
 • 2:9 Parti, Medi, Elamani, habitanti di Mezopotamia, Iudea, Kapadocia, Ponto ed Azia,
 • 2:10 Frigia, Pamfilia, Egiptia, la teritoria di Libia apud Cirene, pilgriminti de Roma, Judi e prozeliti,
 • 2:11 Kretiani ed Arabi, quale ni audas li enuncanta per nia lingui la marveli di Deo?
 • 2:12 Omni astonesis e nekomprenante interquestionis; Quon esas ito?
 • 2:13 Ma altri dicis mokante: Ici esas plena de vino ne-fermentacinta.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP