Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 9:7 - 9:12

Monday, April 07, 2008

This is my favourite part of the whole book. The best part is 9:10.

  • 9:7 Do irez, manjez tua pano kun feliceso e drinkez tua vino kun kordio joyoza; pro ke Deo ja aprobabas tua labori.
  • 9:8 Tua vesti omnatempe esez blanka, ed oleo ne mankez sur tua kapo.
  • 9:9 Joyez vivo kun la muliero quan tu amoras dum omna dii di tua vivo efemera quan Deo donabas a tu sub la suno; pro ke ico esas tua rekompenso en la vivo ed en tua laborego en qua tu laborabas sub la suno.
  • 9:10 Irgo quon tua manuo trovas facar, facez olu kun tua omna povo; nam esas nula aktiveso, nek saveso, nek sajeso en Sheol* ad ube tu iras.
  • 9:11 Me vidis itere sub la suno ke la konkurenco ne esas a ti qui esas rapida, e la batalio ne esas a la soldati, nek pano a ti qui esas saja, nek richeso a ti qui esas sagaca, nek favoro a viri kun habileso; pro ke tempo e hazardo rajuntas li omna.
  • 9:12 Pluse, homo ne savas sua tempo: quale fishi sizita en reto trahizanta ed uceli kaptita en kaptilo, tale la filii di homi kaptesas dum mala tempo kande ol subite falas sur li.
*Od en la tombo.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP