Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 8:8 - 8:13

Thursday, April 10, 2008

  • 8:8 Nulu havas autoritato represar la vento kun la vento, od autoritato super la dio di morto; ed esas nula desengajo dum tempo di milito, e maleso ne liberigos ti qui olun praktikas.
  • 8:9 Omna ico me vidabas ed aplikabas mea mento ad omna ago facata sub la suno en qua viro exercabas sua autoritato super altra viro, a lua detrimento.
  • 8:10 E lore, me vidabas la mali enterigita, ti qui olim eniris e ekvenis de la santa loko, e li quik obliviesas en la urbo en qua li facis tale. Ico anke esas vaneso.
  • 8:11 Pro ke la verdikto kontre mala ago ne efektigesas rapide, la kordii di la filii di homi inter li tote dedikesas a facar malaji.
  • 8:12 Quankam pekero facas malajo cent-foye e povus plulongigar sua vivo, tamen me savas ke esos bona por ti qui timas Deo, qui timas Ilu sincere.
  • 8:13 Ma ne esos bona por la mala viro, ed ilu ne plulongigos sua dii quale ombro, pro ke ilu ne timas Deo.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP