Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 7:9 - 7:17

Monday, April 14, 2008

 • 7:9 Ne esez avida en tua kordio iraceskar,
 • Pro ke iraco rezidas en la kordio di stulti.
 • 7:10 Ne dicez, "Pro quo la olima dii esis plu bona kam la yena dii?"
 • Pro ke tu ne questionas de sajeso pri ico.
 • 7:11 Sajeso kun heredajo esas bona
 • Ed avantajo por ti qui vidas la suno.
 • 7:12 Pro ke sajeso esas protektajo, tale ke pekunio esas protektajo,
 • Ma la avantajo di saveso esas ke sajeso prezervas la vivi di ti qui posedas ol.
 • 7:13 Konsiderez la laboro di Deo,
 • Pro ke qua povas rektitar to quan Ilu kurvigabas?
 • 7:14 En la dio di prosperado esez felica,
 • Ma en la dio di desfortuno konsiderez--
 • Deo facabas anke la un kun la altro
 • Por ke homo ne deskovresos ula kozo qua esos pos ilu.
 • 7:15 Me vidabas omno dum mea vivtempo di vaneso; esas viro yusta qua perisas en sua yusteso, ed esas viro maligna qua plulongigas sua vivo en sua maligneso.
 • 7:16 Ne esez ecesante yusta e ne esez tro saja. Pro quo tu devas ruinar tu ipsa?
 • 7:17 Ne esez ecesante maligna e ne esez stulto. Pro quo tu devas mortar ante tua tempo?

1 comments:

Anonymous said...

Kara Mithridates,
Certe me opinionas ke vua laboro esas vere admirinda!
Mea savo pri Ido ne suficas; ma me dezirus komprenar pri la uzo de "deskovresar" vice "deskovrar" en 7:14, anke 7:26.
Kordiala saluti, Alejandro

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP