Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 6:1 - 6:6

Tuesday, April 15, 2008

Note that this chapter is a bit hard to follow in any language, so if the translation looks a bit weird it might be because the original text (well, the most accurate English text) is also pretty vague.

  • 6:1 Esas malajo quan me vidabas sub la suno, ed ol esas ofte trovebla inter homi--
  • 6:2 Viro a qua Deo donabas richajo, havajo e honoro por ke ilua anmo mankas nulo de omno quan ilu deziras; tamen Deo ne donabas ad ilu la povo manjar de oli, pro ke exterlandano olin juas. Ico esas vaneso e severa aflikto.
  • 6:3 Se viro esas patrulo a cento filii e vivas dum multa yari, irge quante multe oli esas, ma iluo anmo ne esas kontenta kun bona kozi ed ilu mem ne havas apta funero, lore me dicas, "Plu bona la aborto kam ilu,
  • 6:4 pro ke ol venas en vaneso ed iras a obskureso, e la nomo di olu kovresas kun obskureso.
  • 6:5 Olu nultempe vidas la suno ed olu nultempe savas irgo; olu esas en plu bona stando kam ilu.
  • 6:6 "Mem se la altra viro vivas mil yari e ne juas bona kozi-- kad omnu ne iras ad un loko?"

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP