Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 5:6 - 5:12

Saturday, April 19, 2008

I like this part of the book too. Nice and simple, and goes straight to the point.

  • 5:6 Ne lasez ke tua parolado igas tu pekar, e ne dicez koram la kuriero di Deo ke ol esis eroro. Pro quo Deo iraceskez pro tua voco e destruktez la laboro di tua manui?
  • 5:7 Nam en multa revi ed en multa paroli esas vakueso. Prefere, timez Deo.
  • 5:8 Se tu vidas opresado di la povri e refuzo di yusteso e sincereso en la provinco, ne esez shokita a ta vidajo; pro ke un funcionero vigilas sur altra funcionero, ed existas funcioneri plu alta kam li.
  • 5:9 Definitive, rejo qua kultivas la agro esas avantajo a la tero.
  • 5:10 To qua amas pekunio ne satisfacecos kun pekunio, nek to qua amas abundanteso kun la revenuo de olu. Ico anke esas vaneso.
  • 5:11 Kande bona kozi augmentas, augmentas anke ti qui olin konsumas. Do quo esas la avantajo a la posedanti di oli, ecepte regardar olu?
  • 5:12 La dormo di la laboristo esas agreabla, sive ilu manjas multe, sive poke; ma la stomako di la richa viro ne lasas ilu dormar.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP