Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 5:1 - 5:5

Thursday, April 17, 2008

  • 5:1 Gardez tua pazi kande tu iras a la urbo di Deo, e proximeskez por askoltar prefere kam sakrifikar la sakrifikajo di stulti; pro ke li ne savas ke li facas malaji.
  • 5:2 Ne esez hastoza kun paroli o impulsanta kun pensi en adportar kozo afero koram Deo. Pro ke Deo esas en la cielo e tu esas sur la tero; do tua paroli esez poka.
  • 5:3 Pro ke la revo venas kun multa esforcado, e la voco di stulto tra multa paroli.
  • 5:4 Kande tu facas vovo a Deo, ne esez tarda en pagar olu; pro ke Ilu havas nula joyo en stulti. Pagez to quan tu vovas!
  • 5:5 Esas plu bona ke tu ne vovus, plu bona kam vovar e ne olun pagar.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP