Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 3:11 - 3:16

Thursday, April 24, 2008

  • 3:11 Ilu kreabas omno apte en sua tempo. Ilu pozabas eterneso anke en lia kordio, ma por ke homo ne trovos la agi quin Deo facabas de la komenco mem a la fino.
  • 3:12 Me savas ke esas nulo plu bona por li kam joyar e facar bonaji en sua viv-tempo;
  • 3:13 pluse, ke omna viro qua manjas e drinkas, vidas boneso en omna sua laboro--ol esas la donacajo de Deo.
  • 3:14 Me savas ke omno quon Deo facas restos eterne; esas nulo adjuntenda ad ol ed esas nulo forprenenda de olu, nam Deo tale laboris por ke homi timez Ilu.
  • 3:15 To qua esas, ja esabas, e to qua esos ja esabas, pro ke Deo serchas to qua preter-pasabas.
  • 3:16 Pluse, me vidabas sub la suno ke en la loko di justeso esas maligneso, ed en la loko di yusteso esas maligneso.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP