Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 2:4 - 2:11

Friday, April 25, 2008

  • 2:4 Me plugrandigis mea laboruri: Me konstruktis domi por me, me plantacis viteyi por me ipsa;
  • 2:5 Me facis gardeni e parki por me ipsa ed en ti me plantacis omna speci di frukt-arbori;
  • 2:6 Me facis lageti de aquo por me en qua irigacesis foresto di kreskante arbori;
  • 2:7 Me kompris sklavuli e sklavini e me havis sklavi naskita en mea domo. Anke me posedis amasi e trupi de bestii, plu granda kam omni qui preiris me en Jerusalem.
  • 2:8 Me kolektis anke por me arjento ed oro e la trezori di reji e provinci. Me provizis por me ipsa kantistuli e kantistini e la pleruzi di homi--multa konkubini.
  • 2:9 Lore me grandeskis ed augmentis plu kam omni qui preiris me en Jerusalem. Mea sajeso anke duris apud me.
  • 2:10 Omno quon mea okuli deziris, me ne olin refuzis. Me ne abstenis mea kordio de irga plezuro, nam mea kordio esis felica pro omna mea laboro, ed ico esis mea rekompenso pro omna mea laboro.
  • 2:11 Tale me konsideris omna mea aktiveso quon mea manui facabas e la laboro quon me exercis, e yen, omno esis vaneso e persequado a vento ed esis nula profito sub la suno.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP