Kohelet (Ecclesiastes) in Ido: 11:1 - 11:7

Wednesday, April 02, 2008

 • 11:1 Jetez tua pano sur la aqui,
 • pro ke tu trovos ol pos multa dii.
 • 11:2 Donez porciono a sep, o mem ad ok,
 • pro ke tu ne savas qua dizastro povas eventar sur la tero.
 • 11:3 Se la nubi esas plena de pluvo,
 • oli desplenigas su sur la tero,
 • e se arboro falas sude o norde,
 • en la loko en qua la arboro falas, ibe ol jacas.
 • 11:4 Lu qua observas la vento ne semos,
 • e lu qua regardas la nubi ne rekoltos.
 • 11:5 Tale ke tu ne savas la voyo di la vento e quale la osti formacas en la utero di la muliero gravida, tu anke ne savas la aktiveso di Deo, qua facas omna kozi.
 • 11:6 Semez tua semini en la matino, e ne esez neokupanta en la vespero, pro ke tu ne savas ka semado di matino o vespero sucedos, o kad omna du esos bona.
 • 11:7 La lumo esas agreabla, ed vidar la suno esas bona por la okuli.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP