Industry and energy in Turkmenistan - from the Turkish Wikipedia. Part III

Wednesday, April 09, 2008

Here's the last part of my translation from the Turkish Wikipedia on industry in Turkmenistan. Translation comes with no guarantee of accuracy.

Click here for part 1 and part 2.

Aralık 1998’de Türkmenistan ve Ukrayna, Ukrayna’ya yıllık 20 milyar m3 Türkmen doğalgaz ihracatı için anlaşmıştır. Yıllık 720 milyon dolar ihracat geliri sağlayacak bu anlaşma, Nisan 1999'da Ukrayna’nın ilk doğalgaz sevkiyatlarının parasını ödememesi sonucu aksamış, Türkmenistan sevkiyatı durdurmuştur. 1999 yılı Aralık ayında ise Türkmenistan ve Rusya 20 milyar m3 Türkmen doğalgazın Rusya’ya ihracı konusunda anlaşmıştır. 19 Şubat 2000’de Gazprom yönetimi Türkmenistan’dan alacağı doğalgaz miktarını 50 milyar m3’e çıkarmak için Türkmenistan’la prensip anlaşmasına varmıştır.


In December 1998 was an export agreement between Turkmenistan and Ukraine for exports of 20 billion cubic metres of natural gas from Turkmenistan per year. This 720 million dollar export agreement underwent a hitch when Ukraine didn't pay for the first shipment of natural gas, and Turkmenistan ceased dispatching the gas. In December 1999 there was an agreement between Turkmenistan and Russia for 20 billion cubic metres of Turkmen natural gas to Russia. On 19 February 2000 there was an agreement between Gazprom and Turkmenistan in principle to extract 50 billion cubic metres of natural gas from Turkmenistan.


Ülkede bulunan petrol rezervlerinin 1.1 milyar ton (1.7 milyar varil) olduğu tahmin edilmektedir. Bugün yıllık üretim ortalama 5 milyon ton düzeyindedir.


The petrol reserves existing in the country are estimated to be 1.1 billion tonnes (1.7 billion barrels). At present the average yearly production is around 5 million tonnes.

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP