Ecclesiastes in Bulgarian: 6:4 - 6:7

Thursday, April 17, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 6:4 защото то е дошло в нищожество и отива в тъмнина,
  и името му се покрива с тъмнина;
защото (because) то (it) е (is) дошло (comes?) в (in) нищожество (nonentity) и (and) отива (goes) в (in) тъмнина (darkness),
и (and) името му (his name) се покрива (be covered) с (with) тъмнина (darkness);

For he cometh in with vanity, and departeth in darkness, and his name shall be covered with darkness.
 • 6:5 при това то не е видяло слънцето и не е познало нищо.-
  По-добре е на него, отколкото на онзи.
при това (furthermore) то (it) не (not) е видяло (seen) слънцето (the sun) и (and) не (not) е познало (has known) нищо (nothing).-
По-добре (better) е (is) на (to) него (him), отколкото (than) на (to) онзи (that).

 • 6:6 Дори два пъти по хиляда години ако би живял някой и не види добро,
  не отиват ли те всички на едно място?
Дори (even) два (two) пъти (times) по (over) хиляда (thousand) години (years) ако (if) би (should) живял (live) някой (somebody) и (and) не (not) види (seen) добро (good),
не (not) отиват (go) ли (question particle) те (them) всички (all) на (to) едно (same) място (place)?

 • 6:7 Целият труд на човека е за устата му;
  душата обаче не се насища.
Целият (all) труд (labour) на (of) човека (the man) е (is) за (for) устата му (his mouth);
душата (the soul) обаче (however) не (not) се насища (saturated).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP