Ecclesiastes in Bulgarian: 6:1 - 6:3

Wednesday, April 16, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 6:1 Има зло, което видях под слънцето,
  и то е тежко върху хората:
Има (there is) зло (an evil), което (which) видях (I saw) под (under) слънцето (the sun),
и (and) то (it) е (is) тежко (heavy) върху (upon) хората (the people):

 • 6:2 човек, на когото Бог дава богатство, имот и почест,
  така че душата му не се лишава от нищо, което би пожелал,
  на когото, обаче, Бог не дава власт да яде от тях,
  а чужденецът ги яде.
  Това е суета и лоша болест.
човек (a man), на (to) когото (whom) Бог (God) дава (has given?) богатство (riches), имот (possessions) и (and) почест (honour),
така (so) че (that) душата му (his spirit) не (not) се лишава (deprived) от (of) нищо (nothing), което (which) би (would) пожелал (wish),
на (to) когото (whom), обаче (however), Бог (God) не (not) дава (given) власт (authority) да (to) яде (eat) от (of) тях (it),
а (but) чужденецът (the foreigner) ги (it) яде (eats).
Това (this) е (is) суета (vanity) и (and) лоша (bad) болест (illness).

 • 6:3 Ако човек роди сто сина
  и живее много години,
  така че броят на годините му да стане много,
  а душата му да не се насити с блага
  и още той не приема прилично погребение -
  казвам, че пометнатото е по-щастливо от него;
Ако (if) човек (a man) роди (owns?) сто (100) сина (sons)
и (and) живее (live) много (many) години (years),
така (so) че (that) броят (the count?) на (of) годините му (his years) да (to) стане (become) много (many),
а (but) душата му (his soul) да (to) не (not) се насити (filled) с (with) блага (good)
и (and) още (also) той (he) не (not) приема (receive) прилично (timely?) погребение (burial) -
казвам (I say), че (that) пометнатото (the abortion) е (is) по-щастливо (happier) от (than) него (him);

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP