Ecclesiastes in Bulgarian: 5:1 - 5:4

Thursday, April 10, 2008

 • 5:1 Пази крака си, когато отиваш в Божия дом,
  защото да се приближиш да слушаш е по-добро,
  отколкото да принесеш жертва на безумните,
  които не знаят, че вършат зло.
Пази (keep) крака (feet) си (yours), когато (whenever) отиваш (you go) в (to) Божия (God's) дом (house),
защото (because) да (to) се приближиш (you approach) да (to) слушаш (you hear) е (is) по-добро (better),
отколкото (than) да (to) принесеш (contribute) жертва (sacrifice) на (of) безумните (the fools),
които (who) не (do not) знаят (know), че (that) вършат (they do) зло (evil).

 • 5:2 Не прибързвай с устата си,
  нито да бърза сърцето ти да произнася думи пред Бога;
  защото Бог е на небесата, а ти на земята,
  затова нека думите ти бъдат малко.
Не (do not) прибързвай (be rash) с (in) устата (the mouth) си (your),
нито (neither) да (to) бърза (haste) сърцето (the heart) ти (your) да (to) произнася (pronounce) думи (words) пред (befdore) Бога (God);
защото (because) Бог (God) е (is) на (in) небесата (the heaven), а (but) ти (you) на (in) земята (the Earth),
затова (therefore) нека (let) думите (the words) ти (yours) бъдат (they are) малко (few).

 • 5:3 Защото както съновидението произхожда от многото занимание,
  така и гласът на безумния - от многото думи.
Защото (because) както (what) съновидението (the dream?) произхожда (descend) от (from) многото (the many) занимание (occupation),
така (thus) и (also) гласът (the voice) на (of) безумния (fool) - от (of) многото (the many) думи (words).

 • 5:4 Когато направиш оброк на Бога,
  не се бави да го изпълниш,
  защото Той няма благоволение в безумните;
  изпълни това, на което си се обрекъл.
Когато (when) направиш (you make) оброк (a vow) на (to) Бога (God),
не (do) се бави (delay) да (to) го (it) изпълниш (you implement),
защото (because) Той (He) няма (does not have) благоволение (pleasure) в (in) безумните (the fools);
изпълни (implement) това (that), на (to) което (which) си се обрекъл (you have vowed).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP