Ecclesiastes in Bulgarian: 4:6 - 4:8

Monday, April 07, 2008

 • 4:6 и казва: По-добре една шепа, пълна със спокойствие,
  отколкото две шепи, пълни с труд и гонене на вятъра.
и (and) казва (say): По-добре (better) една (one) шепа (handful), пълна (full) със (of) спокойствие (calmness),
отколкото (than) две (two) шепи (handfuls), пълни (full) с (of) труд (labour) и (and) гонене (chasing) на (after) вятъра (the wind).

 • 4:7 Тогава отново видях само суета под слънцето.
Тогава (then) отново (again) видях (I saw) само (only) суета (vanity) под (under) слънцето (the sun).

 • 4:8 Има такъв, който е самичък, който няма другар.
  Да! Няма нито син, нито брат;
  но пак няма край на многото му труд,
  нито се насища окото му с богатство,
  и той не казва: И така, за кого се трудя аз
  и лишавам душата си от блага?
  И това е суета и тежък труд.
Има (there is) такъв (such), който (who) е (is) самичък (alone), който (who) няма (has no) другар (companion0.
Да (yea)! Няма (he has) нито (no) син (son), нито (no) брат (brother);
но (but) пак (again) няма (has no) край (end) на (to) многото (all) му (his) труд (labour),
нито (neither) се насища (saturated) окото му (his eye) с (with) богатство (riches),
и (and) той (he) не казва (does not say): И (and) така (so), за кого (for whom) се трудя аз (I work)
и (and) лишавам (I deprive) душата си (my soul) от (of) блага (good)?
И (and) това (this) е (is) суета (vanity) и (and) тежък (heavy) труд (labour).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP