Ecclesiastes in Bulgarian: 3:15 - 3:18

Friday, April 04, 2008

Listen to the mp3 here.

 • 3:15 Каквото съществува, е станало вече;
  и каквото и да стане, е станало вече;
  и Бог ще извика отново онова, което е минало.
Каквото (whatever) съществува (exists), е (is) станало (become?) вече (already);
и (and) каквото (whatever) и (also) да (to) стане (become), е (is) станало (become?) вече (already);
и (and) Бог (God) ще (will) извика (call in) отново (again) онова (?), което (which) е (is) минало (past).

 • 3:16 Видях още под слънцето
  мястото на съда, а там - беззаконието,
  и мястото на правдата, а там - неправдата.
Видях (I saw) още (also) под (under) слънцето (the sun)
мястото (the place) на (of) съда (judgment), а (but) там (there) - беззаконието (lawlessness),
и (and) мястото (the place) на (of) правдата (justice), а (but) там (there) - неправдата (injustice).

 • 3:17 Казах си:
  Бог ще съди праведния и нечестивия;
  защото има време в Него за всяко нещо и за всяко дело.
Казах (I said) си:
Бог (God) ще (will) съди (judge) праведния (the just man) и (and) нечестивия (the wicked man);
защото (for) има (there is) време (time) в (with) Него (Him) за (for) всяко (every?) нещо (thing) и (and) за (for) всяко (every?) дело (deed).

 • 3:18 Казах в сърцето си относно човешките синове,
  че това е, за да ги опита Бог
  и за да видят те, че в себе си са като животни.
Казах (I said) в (in) сърцето си (my heart) относно (concerning) човешките синове (the sons of men),
че (that) това (that) е (is), за (for) да (to) ги (them) опита (tests) Бог (God)
и (and) за (for) да (to) видят те (they see), че (that) в (in) себе си (themselves) са (are) като (like) животни (beasts).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP