Ecclesiastes in Bulgarian: 3:12 - 3:14

Thursday, April 03, 2008

 • 3:12 Познах, че няма друго, по-добро за тях,
  освен да се весели всеки и да благоденства през живота си;
Познах (I understood?), че (that) няма (there is no) друго (other), по-добро (better) за тях (them),
освен (except) да (to) се весели (rejoice) всеки (all) и (and) да благоденства (do good?) през (through) живота си (his life);

 • 3:13 и още всеки човек да яде и да пие,
  и да се наслаждава от доброто на целия си труд.
  Това е дар от Бога.
и (and) още (also) всеки (every) човек (man) да (to) яде (eat) и (and) да (to) пие (drink),
и (and) да (to) се наслаждава (enjoy) от (of) доброто (the good) на (of) целия (all) си (his) труд (labour).
Това (that) е (is) дар (gift) от (of) Бога (God).

 • 3:14 Познах, че всичко, което прави Бог, ще бъде вечно;
  не е възможно да се прибави към него, нито да се отнеме от него;
  и Бог е направил това, за да се боят хората от Него.
Познах (I understood), че (that) всичко (all), което (that) прави (does) Бог (God), ще (will) бъде (be) вечно (forever);
не (not) е (is) възможно (possibly) да (to) се прибави (add) към (towards) него (it?), нито (neither) да (to) се отнеме (remove) от (from) него (it?);
и (and) Бог (God) е направил (has done) това (that), за да (to) се боят (fear?) хората (the people) от (from) Него (Him).

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP